قیمت ریموت 4 کانال 433 مگاهرتز

ریموت کنترل 433 مگاهرتز و انواع آن

ریموت کنترل 433 مگاهرتز

انواع ریموت 433

شما باید این فرایند را برای هر یک از کنترل های از راه دور جدید خود ادامه دهید. این فرکانس توسط گیرنده فرکانس مورد نظر شما دریافت می شود و سپس دستور را اجرا می کند. ما می دانیم که ریموت ها با دریافت و ارسال سیگنال کار می کنند و این سیگنال ها در برخی از محدوده ها برای عملکرد مناسب قابل قبول هستند. ریموت 433.92 را ببینید.

دستگاه های از راه دور اغلب در نوع سیگنال بازار یافت می شوند که پیام را به عنوان سیگنال دریافت می کنند...

Read More

تجهیزات روشنایی اتومبیل‌

تجهیزات روشنایی اتومبیل‌ 

همانطور که می دانید بیشتر تصادفات سنگین در شب رخ می دهد. روشنایی خودرو اگر چه متوسط حجم ترافیک در ساعات تاریکی شب تا 70% کاهش پیدامی کند ولی حدود یک چهارم تصادفات جاده ای سنگین شب هنگام اتفاق می افتد.

وقتی از سیستم روشنایی اتومبیل‌ها صحبت می‌کنیم، در واقع داریم از سیستمی حرف می‌زنیم که شامل لامپهای خودرو است  مثل چراغ جلو، فلاشرهایی در جلو و عقب و کنار و حتی گاه سقف خودرو و نیز چراغ‌ عقب و…  این سیستم ایجاد شده است تا هم مسیر را برای کاربر اتومبیل روشن کند، هم باعث تشخیص اتومبیل توسط دیگران شود و هم پیام&zwnj...

Read More

تجهیزات روشنایی اتومبیل‌

تجهیزات روشنایی اتومبیل‌ 

همانطور که می دانید بیشتر تصادفات سنگین در شب رخ می دهد. روشنایی خودرو اگر چه متوسط حجم ترافیک در ساعات تاریکی شب تا 70% کاهش پیدامی کند ولی حدود یک چهارم تصادفات جاده ای سنگین شب هنگام اتفاق می افتد.

وقتی از سیستم روشنایی اتومبیل‌ها صحبت می‌کنیم، در واقع داریم از سیستمی حرف می‌زنیم که شامل لامپهای خودرو است  مثل چراغ جلو، فلاشرهایی در جلو و عقب و کنار و حتی گاه سقف خودرو و نیز چراغ‌ عقب و…  این سیستم ایجاد شده است تا هم مسیر را برای کاربر اتومبیل روشن کند، هم باعث تشخیص اتومبیل توسط دیگران شود و هم پیام&zwnj...

Read More

تجهیزات روشنایی اتومبیل‌

تجهیزات روشنایی اتومبیل‌ 

همانطور که می دانید بیشتر تصادفات سنگین در شب رخ می دهد. روشنایی خودرو اگر چه متوسط حجم ترافیک در ساعات تاریکی شب تا 70% کاهش پیدامی کند ولی حدود یک چهارم تصادفات جاده ای سنگین شب هنگام اتفاق می افتد.

وقتی از سیستم روشنایی اتومبیل‌ها صحبت می‌کنیم، در واقع داریم از سیستمی حرف می‌زنیم که شامل لامپهای خودرو است  مثل چراغ جلو، فلاشرهایی در جلو و عقب و کنار و حتی گاه سقف خودرو و نیز چراغ‌ عقب و…  این سیستم ایجاد شده است تا هم مسیر را برای کاربر اتومبیل روشن کند، هم باعث تشخیص اتومبیل توسط دیگران شود و هم پیام&zwnj...

Read More