برای این‌که بتوانید تبدیل به یک سخنران فن ای شوید، واجب می باشد که حرفه ابلاغ را در وجود خویش نهادینه کرده و به تقویت آن بپردازید. در ابتدای سخنرانی حساس اشخاص حاضر در جمع پنج ثانیه تماس چشمی برقرار کنید، هنگامی سخنرانی می کنید ، شمرده شمرده و نه خیلی پرسرعت سخن نمایید و تلاش کنید سخنرانی خویش را ضبط کرده و در نخست خودتان به جور ابلاغ تان گوش بدهید تا خوب تر بتوانید بر روی سخنرانی خویش مسلط شوید. صاف نشستن و صاف ایستادن سبب می‌شود به مهربانی نفس بکشید و قدرت صدای شما اکثر شود؛ البته نزدیک بودن شانهها به یکدیگر و قوز کردن باعث میشود صدای شما اساسی توان نباشد و تاثیرگذاری خویش را از دست دهید. تمرینهای فوق را به جهت عملکرد بهتر و داشتن فن بیان کار کشته تا جایی که برایتان امکانپذیر است، ادامه دهید. همین زمان به طور کلی به جهت تمامی افراد مناسب است، چرا که منجر تقویت مهارت های ارتباطی موثر، بالا بردن اعتماد به نفس و موفقیت های بخش اعظمی در زندگی شخصی و اجتماعی می شود. به جهت اجرای تنفس دیافراگم ، باید روی زمین دراز بکشید و مهم قرار دادن یک دست بر روی شکم خود به آرامی نفس بکشید ، تلاش کنید شکم خود را بالا و زیر ببرید و به یاد داشته باشید که در حین حرف نمودن با دیافراگم خود نفس بکشید. به شما تبریک میگویم چرا که پس از تعدادی توشه تنبیه نمودن خودمان در زمان استفاده از تکیه حرف یا این که پاراگراف پُرکُن مربوطه، مغز ما آن را حذف می‌کند و اثری از آن باقی نمیگذارد. از بی سروصدا استفاده کنید تا متوجه تنفس های خود گردید و آرامش تانرا مجدد محافظت کنید. در صورتی که مخاطب شما متوجه حرف شما نشود، آنگاه از مدت کوتاهی دیگر به شما توجهی نمی کند و حتی ممکن می باشد عده را رخنه کند یا این که خود را به کار دیگری سرگرم کند. طبق ضابطه تنظیم، برای این‌که بهترین راه متقاعد کردن مخاطب را بیابید، می بایست دیتاها سخنرانی را تهیه و سازماندهی کنید. این ضابطه یک عدد از مهمترین نکته ها برنامهریزی به جهت برقراری رابطه اصلی دیگران می باشد که هدف از آن، تحقیق کردن درباره بهترین روشها و سبک گفتار به جهت متقاعد نمودن مخاطب است. حتی در صورتی که صدای خوب و لهجه تن لطف داشته باشید ، البته مخاطب نتواند به راحتی پیام شما را ادراک کند سخنران مهربانی نخواهید بود. درصورتیکه شما هر مدل سوالی در ارتباط اصلی کجا و طرز استعمال از فن های بیان دارید، می توانید حساس ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر