پیشرانههای دوزمانه تقریبا منقرض شدهاند؛ ولی Achates Power از پیشرانه پیستون متقابل دو زمانهای در وانت فورد F-150 استفاده کرده میباشد که علاوه بر کارایی بیشتر، آلایندگی کمتری دارد. هنگامی که دو پیستون به سمت هم حرکت کرده و روبهروی یکدیگر قرار میگیرند، سوخت در بین دو پیستون پاشیده شده و جرقه زده میشود. همین اشکال از انبساط بیش از حد آنها خودداری کرده و نیاز به فضای لقی بخش اعظم دربین این نوع پیستون و سیلندر را کاهش پمپ 9 پیستون میدهد. مسافت سیلندر و پیستون را که همان لقی پیستون میگویند روغن مالامال می کند که حرکت راحتتر پیستون را به همراه دارد. در بعضی از پیستون ها کف پیستون فنجانی یا فرورفتگی جای سوپاپ دارااست که هنگامی سوپاپ ها گشوده می شوند می توانند در آن حرکت کنند.در بعضی دیگر از پیستون ها سر پیستون گنبدی یا به صورت های دیگر میباشد تا تلاتم در گوشه و کنار احتراق افزایش یابد. در رخ پایین ، شیارهای سوپاپ ایجاد شده در یک پیستون صاف و یکدست را می بینید. پیستون قطعه ای استوانه ای رخ توخالی است به طوریکه یک سر آنان بسته و سر دیگرش گشوده هست و از طرز این سر و توسط شاتون به میل لنگ متصل میشود البته غالبا قطر پیستون در سر باز آن بخش اعظم است. بخش بالایی آن هم به شکل های متفاوت ساخته می شود. در صورتی که صدای غیرعادی از موتور شنیده می‌گردد یک عدد از عوارض آن میتواند خراب بودن شاتونها باشد. در برخي موردها بر روي يكي از سطوح رينگ كلمه TOP حك شده هست ، كه در اين شکل قسمتي كه كلمه TOP برروي آن قرار گرفته ، بايد به سمت بالا پیستون عظام پژو باشد . وdوb : در اين حالات هر دو سمت رينگ يكسان بوده و نحوه نصب اين جور رينگ اهميتي ندارد . اهمیت اعتنا به استرس خمش و خطر ناکامی در بخش ها همپوشانی، پیستون رینگ دارای اتصالات همپوشانی بایستی فقط در کمپرسورهایی که دارای فشار حداکثر 15 بار میباشند استفاده شود.

ایندکسر