انرژی مورد نیاز به جهت عمل همین دسته دوزینگ پمپ الکترومغناطیس می باشد. محصولات برای آنالیز و برنامه ریزی سوله و همینطور شیوه حل های مختص خرید کننده مجموعه را تکمیل می کنند. تحویل در نوبت. همه محصولات دوست داستنی از انبار بزرگ در محل کار مرکزی در Maulbronn در دسترس هستند. پمپ های دوزینگ سلونوئیدی اهمیت IP65 می باشند که به جهت استفاده در گوشه و کنار های مرطوب زیاد مناسب هستند. به محض این که پیستون در جهت مخالف حرکت کرد، دریچه تخلیه حساس فشار منفی سر دوز بسته می شود و محیط دوز نو از طرز روزنه مکش وارد سر دوز می شود. به این منظور، به کمک دوزینگ پمپ، دوز معینی از سود سوزآور به درون دستگاهها و تجهیزات تزریق میشود. جدار اين پمپ به شکل حلزوني ساخته شده و مايع كه داراي شتاب نيز مي باشد از قسمت حلزوني به طرف مدخل خروجي پمپ رانده مي شود. ساختمان پمپ هاي گريز از مركز در در آغاز بسيار معمولی بوده و صرفا شامل پره، پوسته و محور بودند و ليكن به علت نياز روز افزون به اين پمپ ها، به شتاب تكامل يافته و ساختمان آن ها پيچيده تر شد و قطعات ديگر به آن ها افزوده شدند از قبيل رنگ هاي سايشي، لائي هاي آب بندي، پره هاي ثابت براي هدايت خوبتر آب در خروج از پرهء متحرك و ورود به محفظه حلزوني و غيره. 2) در پمپ های دینامیک انرژي افزوده شده ابتدا به شتاب تبدیل شده و بعد از آن در حلزون و سر انجام در دیفیوزر به فشار تبدیل می شود در حالی که در پمپ ها ی جا به جایی انرژي مورد حیث مستقیما به فشار تبدیل می شود . درصورتیکه اشتباها بدون کالا شیوه اندازی شوند، استاتور گرم می شود و شکل خود را از دست می دهد و تجهیزات را غیرقابل استفاده می کند. فقط کیفیت و تازگی طعام خوردن را لذت بخش می کند. در نقطه ایی که مایع وارد دوزینگ پمپ میشود، یک نقطه انژکتور وجود دارد.این بخش اهمیت یک شیر یک طرفه هست در عاقبت وقتی دوزینگ پمپ یه خرده از مایع را وارد لوله میکند، میتواند بر فشار لوله غلبه کند و مایع را به جریان بیندازد.وقتی یه خرده از مایع در لوله رها می‌شود یا وقتی که پمپ متوقف میشود، شیر یک طرفه حرکت مایع را متوقف میکند و از زیان به پمپ پرهیز میکند. به علت اينكه سيال در اثر حركت دوراني محور به اطراف پرتاب شده و در مركز پمپ خلاء ايجاد مي شود دهانه لوله ورودي در پمپ هاي سانتريفوژ در مركز قرار داراست تا اساسی استعمال از خلاء ايجاد شده در اين محل انتقال سيال سريع تر و خوب تر انجام بگيرد. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات بخش اعظم در آیتم ساخت دوزینگ پمپ لطفا به مشاهده از وب تارنما ما.

ایندکسر