سهراب سلیمزاده، نماینده قانونی شالوده یک دادگستری اصلی بیان این که زندان و زندانی در زمان حاضر یک عدد از پیچیدهترین مقولات اجتماعی و مدیریتی محسوب میشود، به «ایران» تفسیر میدهد: تفکرات نو و ایدههای متنوع راجع به حبس بر نگاه پلیسی و امنیتی سابق تأثیر گذاشته است. یک نماینده قانونی خوب تلاش در گمراه نمودن حاکم یا پیچیده نمودن پرونده یا این که به بیراهمه سوق دادن آن ندارد. سالها است که شاهدیم، زنان پس از مستأصل شدن، مهریه را به اجرا گذارده و در در مقابل نیز مرد یا مجموعاَ توان ندارد یا این که اموال خویش را به فرد دیگری منتقل کرده و در غایت این دو گونه به زندان خواهند رفت. در هم اکنون حاضر هزاران پرونده مهریه در جریان هست که باعث اتلاف وقت و موجب ناراحتی روح و جاری طرفین میگردد و در خیلی از موارد نیز چیزی عاید طرفین نمیشود، در عین هم اکنون نیز زندان مشکلی را حل نمیکند، گهگاه هر ۶ ماه مرد مجبور به پرداخت دو سکه میشود، این در حالی می باشد که اساسی حذف زندان و در علیه دریافت تضمین و ضمانت اجرا آن نیز بهصورت فیالمجلس می توان از مبنا مشکلات را حل کرده و از جرم پروندههای مربوط به طلاق نیز تا ترازو قابل توجهی کاست. سلیمزاده به سوی دیگر موضوع نیز اشاره کرده و توضیح میدهد: مهریه یک حق مالی یا به عبارتی تعهد مالی و ناشی از یک قرارداد (عقد ازدواج) می باشد و هیچ تفاوتی اهمیت بقیه تعهدات مالی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ندارد. ثمن شناور یکی از از تالیفهای دکتر معالج عیسی امینی است. متاسفانه امروزه حیاتی دقت به فشارهای اقتصادی حاکم برجامعه و ارتقاء پرونده های حقوقی، بعضا از وکلا مهم طولانی خیس نمودن پرونده های حقوقی به نحوی از مردمی که بار حقوقی کمتری دارا‌هستند سوء به کارگیری می کنند. وکلا دارای اعتنا به گسترده بودن جهان حقوق و موردها گوناگون، ناخودآگاه به سوی گرایش خاصی سوق پیدا می کنند. پس نماینده قانونی پایه یک دادگستری شدن در بضاعت و توان همگی وکلا نمیباشد و وکلای اهمیت تجربه و دارای علم حقوقی عالی چیره به به دست آوردن همین عنوان خواهند شد. وکالت مقید: در همین نوع وکالت، گزینه وکالت مشخص و مشخص و معلوم هست و وظایف نماینده قانونی می بایست در به عبارتی مورد معین، کار نماید. حکم جلب و زندان، یک ضمانت اجرای جدی و با برای وصال به حقوق و دستمزد مالی اشخاص از جمله مهریه است. چنانچه شما هر نوع سوالی در رابطه مهم کجا و طرز به کارگیری از وکیل مبنا یک دادگستری یزد دارید، می توانید اساسی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر