در موقعیت رول فرم عرض ورق های سیاه بسته به ضخامت چهار عرض ۱۰۰ سانت و ۱۲۵ سانت و ۱۵۰ سانت و ۲۰۰ سانت را دارا خواهند بود.طبعا در موقعیت رول فرم محدودیت طولی وجود نخواهد داشت. این ورقها به شکل نواری و رنگی و فرم دار در بازار موجود می باشند . از ویژگی های مطلوب این ورق می توان به تغییر‌و تحول نکردن رنگ ان در طول زمان و سبک وزن بودن ان و مقاومت عمده در برابرخوردگی و صورت پذیری بالای ان اشاره نمود . وی اساسی اشاره به ارتقاء نرخ ارز و اثر گذاری آن بر تورم گفت: اکنون با وجود آنکه در سال قبلی بیشترین تورم تاریخ مملکت را داشتیم اما روند به سمت بهبود است و اینکه تورم نقطه به نقطه در حالا کمتر میباشد به این معنی که ما تورم را داریم البته موقعیت در حالا خوبتر شدن است. از خصوصیت همین ورقها می توان به استحکام وقابل بازیافت و ضد زنگ بودن انها اشاره نمود . میزان دارایی سوای کسری کمک می کند به این که تورم به سمت کاهش حرکت آهن ورق مقصودی کند. برای سال آتی انتظار ما پرورش ۸ درصدی میباشد که در دارایی پیشبینی شده و امیدواریم به آن دست پیدا کنیم. رییس شورای پول و معتبر اظهار داشت: قرار بر همین می باشد دارای تعاملی که اهمیت دولت با شخصیت خوا‌هیم داشت و دارای همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس نظرات مجلس و دولت را مهم جلسات کارشناسی به نیز نزدیک کنیم چون همین طرح به طور مداد در مجلس در حال پیشرفت است، براین اساس بهتر آن می باشد تا اجماعی در این خصوص رخ گیرد. اما خوشبختانه دولت مفروضات بودجه سال آینده را به گونهای پیش بینی کرده که با کسری بودجه مواجه نباشیم. موقعی که دولت دارای کسری دارایی مواجه میشود، از خزانه مرکزی استقراض میکند، همین سبب ساز تورم می‌گردد و یکی از ریشههای تورم در اقتصاد ما همین مورد قضیه است. صالح آبادی تصریح کرد: یکی از دلایل تورمهای بالا در اقتصاد ما به کسری دارایی دولت برمی گردد. وی اهمیت تأکید بر این که یک عدد از برنامههای جدی ما این هست که بانکداری اسلامی را در سراسر مملکت پیادهسازی کنیم، افزود: مرکز آموزش خوب بانکداری را موظف کردهام که دورههای آموزشی بانکداری اسلامی را به جهت کارکنان خزانه ها که اهمیت مردم طرف هستند برگزار کند. ورق سیاه در ۲ نوع ورق سیاه صنعتی و ورق سیاه بی آلایش و در استانداردهای متعدد ایجاد می شود که این تیم صرفا در گونه بی آلایش آن استاندارد st ۳۷ را و در مدل صنعتی آن استاندارد st 52، A283 – GR C، A285-GR C، A516 -GR ۶۰ ,۷۰ را فروش دارد.

ایندکسر