هیدروکسید پتاسیم چیست ؟

نقطه آخرین را می اقتدار اهمیت به کارگیری از یکسری از شاخص های pH اصلی تغییر‌و تحول رنگ در هر نقطه در محدوده pH 3 – 10.5 انتخاب کرد.انتخاب شاخص مورد به کار گیری بستگی به غلظت نخستین پتاسیم هیدروکسید و اقتدار اسید مورد استعمال دارد. اساسی افزودن نمک های پتاسیم مربوط به اسیدها می اقتدار از این خوردگی جلوگیری کرد. از دستکش و عینک حافظ به کارگیری کنید. برای اطلاعات عمده جدول ذیل را بازدید کنید. از هیدروکسید پتاسیم به جهت تولید بقیه ترکیبات پتاسیم نظیر پرمنگنات پتاسیم، کربنات پتاسیم، فسفات های پتاسیم مانند دی فسفات تترا پتاسیم، یدات پتاسیم، سیانید پتاسیم، ساخت رنگدانه ها ساخت شیشه، ایجاد صابون های مایع اصلی کیفیت بالا، ایجاد گازوئیل از نباتات، خنثی سازی محلول های اسیدی و در تولید مواد شیمیایی استفاده می شود. از جنس فوق به مراد تشخیص عفونت های قارچی به کار گیری می شود. همچنین از الکترولیت در ایجاد باتری ها و برخی از دستگاه های باند فرودگاه استعمال می شود. از این ماده برای متعادل نمودن اسیدیته و تهیه و تنظیم pH محلول ها به کارگیری می شود. پتاسیم از کاتد جمع آوری شده است، و همینطور اولین فلزی هست که مهم به کار گیری از الکترولیز قطع شده است. علاوه بر این، آسیب توده است. علاوه براین، ازKOH در ایجاد محصولات مراقبت از پوست مانند لوسیون های بدن، صابون ها و شامپو ها استفاده می شود. استفاده از محلول KOH منجر ایجاد رسانایی یونی بالایی در باتری می شود. در ساخت کود های مایع به مقدار محدود از همین ماده به کارگیری می کنند حیاتی این که حلالیت بالا و شاخص کم نمک از ویژگی های همین ماده می باشد البته به ادله هزینه ی بالای تولید همین ماده استعمال از آن به تیتر کود محدود شده است. از مواد غذایی و محصولات محافظت از پوست و داروها گرفته تا کشاورزی و تولید شیشه. به طور کلی این ترکیب اشتعال پذیر نمیباشد ولی در تماس حساس مواد ناسازگار و واکنش کلیدی آن ها می تواند سبب به احتراق شود. دو مولکول هیدروکسید پتاسیم دارای یک اتم اسید سولفوریک مخلوط می شوند. درصورتیکه شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد هیدروکسید پتاسیم در کشاورزی لطفا از سایت ما دیدن کنید.

حتما بخوانید:
گونه های پرندگان بیشتر در نزدیکی آنها رضایت از زندگی اروپاییان را افزایش می دهد و درآمد آنها بیشتر می شود - ScienceDaily