به ادغام فشار و جریان توان در هیدرولیک گفته می شود. در آسانسور هیدرولیک، جک هیدرولیکی موجب حرکت کابین می شود و با انواع آسانسورهای هیدرولیکی چاهک دار، فارغ از چاهک، طنابی و بدون اتاق می شود. موردها مهمسرعت آسانسور هیدرولیک براساس استاندارد چقدر می باشد؟ سرعت استاندارد آسانسور هیدرولیک یک متر بر ثانیه میباشد و از آن بخش اعظم در ساختمان های ۵ تا ۶ طبقه استعمال می شود. سرعت آسانسور هیدرولیک براساس استاندارد چه میزان می باشد؟ ایمن سازی آسانسور هیدرولیک: آن گاه از کارگزاشتن مسیر کشش و اتصال پمپ به پیستون می بایست کابین آسانسور و اتصال هیدرولیک، ایمن شود. ضربه گیر: ضربه گیر از توقف ناگهانی کابین یا این که وزنه تعادل در انتهای مسیر حرکت جلوگیری می کند. پس از ایجاد مسیر جاذبه می بایست سیلندر، پیستون و پمپ را نصب کرد. البته به علت یکسان نبودن ΔP شیر برقی قبلی و جدید، عملگر هیدرولیک (سیلندر، هیدروموتور و…) بضاعت انجام عمل مثل گذشته را نداشته و راندمان آن کاهش مییابد. از دیگر قطعات آسانسور هیدرولیک می قدرت به درب آسانسور، تانک یا این که مخزن روغن، پمپ و روغن اشاره کرد. همینطور درب های قفل شونده و خودکار، در اختیار گرفتن کننده دما، چراغ های ضروری و هشداردهنده ها هم باید کارگزاری شوند. تجهیزات و قطعات آسانسور هیدورلیکی عبارتند از جک هیدرولیکی، پاور یونیت، موتور هیدرولیکی، شیرهای در دست گرفتن و اطمینان، تابلو فرمان، کاراسلینگ، لوله های انتقال روغن، درب هیدرولیک، کابین، ضربه گیر و ریل. کابین آسانسور: کابین یا اتاقک آسانسور باید مساحت به اندازه برای حمل افراد یا این که توشه را داشته باشد. ریل: ریل های راهنما و اتصالات می بایست مقاومت کافی در درمقابل نیروهای وارده را داشته باشند. به کارگیری از شیرهای اطمینان و سوئیچهای فشاری و حرارتی، سیستمهای هیدرولیک را نسبت به ارتقاء ناگهانی بار از امکان اطمینان کافی برخوردار نموده است. آسانسورهای هیدرولیک اهمیت محدودیت در ارتفاع و شتاب تحت میباشند و غالبا در ساختمان های ۵ تا ۶ طبقه استعمال می شوند. در قرقره ، اهرم و جک هیدرولیک ، وقتی اصطکاک وجود ندارد، عمل خروجی اهمیت کار ورودی شیر فشار شکن هیدرولیک چیست برابر است. موتور هیدرولیک: زمان گزینش موتور هیدرولیک باید به گنجایش آسانسور، ارتفاع رفت و برگشت، سرعت، قطر و تعداد سیلندرها، طریق اتصال جک و سیستم تعلیق اعتنا شود. به طور نمونه در یک اتومبیل راهسازی بیل مکانیکی ،Excavator، اپراتور اهمیت دقت به نوع و شرایط کاری تصمیم به عده نمودن یا این که باز کردن جک هیدرولیک ، بوم یا استیک و یا این که باکت میگیرد.

ایندکسر