دستگاه نباید در جریان مستقیم باد کولر و رطوبت قرار گیرد. نرخ جریان: یک عدد از مهمترین فاکتورهایی که باید موقع خرید به آن دقت کنید، ظرفیت نرخ جریان می باشد یا این که سرعتی میباشد که اکسیژن از دستگاه به مریض منتقل می شود. دستگاه های اکسیژن قابل حمل امروزی به گونه ای طراحی شده اند که اکسیژن آیتم نیاز را در هر روزگار در هر مکان حتی ۲۴ ساعت شبانه روز مهیا می کنند. حیاتی این حال دستگاه های مدرن ( دستگاه های اکسیژن قابل حمل) به راحتی هر چه جایی که بروید قابل حمل هستند. روزنه متحرک: همین روزنه که شیرمانند هست 4 مسیره بوده و از یک طرف رابط کمپرسور و محفظه زئولیت و از طرف دیگر متصل به خروجی دستگاه اکسیژن ساز ترب اکسیژن است. همهٔ موجودات زنده از جمله انسان ها به جهت زندگی بر روی کره زمین به اکسیژن نیاز دارند، اکسیژن ورودی از روش گردش خون به مغز و سایر بافت های اهمیت تن رسیده و انرژی لازم را به جهت زندگی اشخاص تنظیم مهیا می کند. تنفسی که علاوه بر فعالیت دم و باز دم و تبادل اکسیژن و کربن دی اکسید، خود به تنفس داخلی یا سلولی و همینطور خارجی یا ریوی تقسیم می شود. • نوع دیگر اکسیژن ساز قابل حمل یا به اصطلاح اکسیژن ساز پرتابل می باشند که جهت به کار گیری بیماران در خارج از خانه در گنجایش های ۲ و ۳و ۵ لیتر در دقیقه تولید و عرضه می گردند که اکثراً اکسیژن گزینه نیاز بیماران را به صورت سیستم Impuls تولید می کنند. دو گونه دستگاه اکسیژن وجود دارااست ثابت و قابل حمل. هر دو دستگاه قابل حمل و ثابت از مزایای بی شماری برای بیماران مستضعف به پشتیبانی اکسیژن اضافی برخوردار هستند. فقط تفاوت همین است که دستگاه اکسیژن اثبات به منبع مستقیم الکتریسیته متکی هست البته یک دستگاه قابل حمل می تواند کلیدی باتری هم کار کند. بیماران دیگر به وسیله دستگاه های اکسیژن سنگین ، حجیم و غیر قابل حمل به منزل محدود نمی شوند. اکسیژن سازهای سابق سنگین و حجیم میباشند که همین امر اخذ اکسیژن مورد نیاز مریض در خارج از منزل یا این که زمان هجرت را به جهت مریض بسیار طاقت فرسا می کند.

ایندکسر