It is an ionic salt of potassium ions K⁺ and nitrate ions NO₃⁻, سرب نیترات+پتاسیم یدید and is therefore an alkali metal nitrate. پتاسیم نیترات Potassium Nitrate، ترکیبی حساس فرمول شیمیایی KNO3 است. در صنعت های خودرو سازی برای ساخت کیسه های هوا از پتاسیم نیترات استفاده می شود همین ماده به جهت پرهیز از خطرات احتمالی ناشی از به وجود آمدن سدیم فعال در طی واکنش های مربوطه استفاده می شود در تولید شیشه از نترات پتاسیم استفاده می شود . در صنایع غذایی به جهت حفظ گوشت در برابر عوامل میکروبی استعمال می شود. از پتاسیم نیترات میتوان در کودها، باروت و در تهیه اسید نیتریک به صورت آزمایشگاهی استعمال کرد.این ماده به خواسته کاربردهای متعدد و کلیدی خلوص متعدد تولید میشود. پتاسیم نیترات یکی از از محصولات صنعتی پیشگامان شیمی هست که کاربردهای بخش اعظمی دارد. همین کارشناسان آماده ارائه انواع مشاوره بدون پول خرید کردن پتاسیم نیترات به شما دوستان هستند.جهت دریافت مشاوره خرید پتاسیم نیترات تماس بگیرید. همچنین شما دوستان می توانید برای اخذ به روز ترین ارزیابی محصولات با کارشناسان ما در تماس باشید. البته پیش از آن توصیه می گردد برخی از اطلاعات آیتم نیاز درباره همین متاع همچون پتاسیم نیترات چه کاربردی دارااست را از وب سایت این مجموعه دریافت کنید. مشاجره و نتیجهگیری: ژل های اهمیت ماده مؤثره به نسبت پلاسبو تاحدی می تواند سبب ساز کمتر درد حساسیت عاجی شود ولی همین اثرات در آیتم ژلهای حاوی ماده مؤثره پس از قطع مصرف استمرار مییابد در حالیکه در مورد ژل های فاقد ماده مؤثره ادامه نمی یابد. همچنین بین دو کالا و دربین دو ژل حاوی ماده مؤثره داروئی از نظر آماری اختلاف معنا داری دیده نشد. در هیچ یک از مقاطع وقتی معاینه دندان، اختلاف مفهوم داری دربین گروهها بازدید نشد. بنابراین ، نیترات پتاسیم در محصولات اساسی به نمک و وقتی که آب آبیاری از میزان مرغوب بودن پایینی برخوردار هست ، بسیار پیشنهاد می شود. نپتاسیم نیترات همینطور از پتاسیم که فلزی سبک، نرم و نقرهای می باشد و نیتروژن که یک گاز بیرنگ و بیبو هست در کنار اکسیژن تشکیل شده است. پتاسیم نیترات یک جامد سپید تا خاکستری آلوده و محلول در آب است که از کریستالیزاسیون جزئی محلولهای کلرید پتاسیم و نیترات پتاسیم نیترات به چه دردی میخوره سدیم تشکیل میشود.

ایندکسر