در این پست از گروه آموزشهای ایجاد کاردستی در منزل، اصلی روش ساخت قایق موتوری پیش میرویم. برای اتمام تولید قایق کاغذی به طریق اوریگامی تنها به اندازه است، آن را از محلهای مشخص شده در تصویر تحت بکشید تا گشوده شوند. 5- کلاه ساخت شده را به صورت عمودی قرار بدهید و گوشه های آن را به باطن تا کنید: گوشه معین شده را همانطور که در تصویر ذیل نشان داده شده ، به درون تا کنید. در شکل حاصل ، همانطور که در زیر نشان دیتا شده میباشد ، یک طرف زبانه را به سمت بالا تا کنید. 1- برگه را از وسط سمت کوچکتر تا بزنید: صفحه را به شکل عمودی قرار دهید و آن را مثل صورت ذیل از چپ به راست تا نمایید و گوشه ها را مهم نیز تهیه و تنظیم کنید. 4- زیر صفحه را تا کنید تا برابر هر دو طرف باشد: به جهت همین عمل نوک مثلث ساخت شده را به سمت بالا قرار داده و زبانه مازاد را از محلی که در تصویر مشخص و معلوم شده به سمت بالا تا کنید. 3- در همین تراز برگه را بچرخانید تا زمان باز نمودن ، به درون صفحه نگاه کنید: آن‌گاه گوشه را از نصیب مشخص و معلوم شده در تصویر به صورت مورب تا کنید. پس از توده شدن ، کناره تا شده را اهمیت انگشتان خویش تعدادی توشه فشار دهید. 2- برگه را گشوده نمایید ، آن را 90 مرتبه بچرخانید و مجدد از طرف دیگر جمع کنید. می توانید از صفحه سپید معمولی ورقه کاردستی یا صفحه اریگامی به کارگیری کنید. در دومین گزارش قایق تندروی یا این که مهدی(عج) را بررسی کردیم که یک قایق سوای سرنشین پرسرعت، مجهز به حسگرهای مختلف و اهمیت سه مقر پرتاب راکت است. آیا از این وسیله نقلیه، به جهت انتقال جسد فرعون خوفو از ممفیس به جیزه به کار گیری شده و یا به عقیده بسیاری از نویسندگان، همین کشتی در واقع یک سفینه فضایی پرنده بوده است؟ پرنده سقاره شباهت بخش اعظمی به یک پرنده واقعی دارد. همین قایق ظرفیت 12 مهمان و 6 خدمه را دارد. آن گاه ، در به عبارتی جهتی که مثلث را باز کرده اید ، گوشه ها را به نیز نزدیک کرده و یک مربع صحیح کنید. 2- زبانه های ذیل را به سمت بالا تا کنید. بعد از آن آن را از قایق بادی و موتور برقی وسط تا کنید. بوسیله پمپ باد یار قایق بادی میتوانید در حدود 5 دقیقه قایق را برای سواری مهیا کنید. کشف پرنده سقاره، سوال ها بخش اعظمی را برای باستانشناسان و محققان مطرح کرد. واقعیتی که بخش اعظمی از باستانشناسان را شگفت‌زده کرد این بود که قایق خورشیدی خوفو ، اهمیت وجود آنکه همه حالت لازم به جهت شناور شدن بر سطح آب را دارا بود، به جهت این هدف ساخته نشده و اساسی استناد بر اظهارات نویسندگان مصری، این وسیله نقلیه در واقع یک سفینه فضایی بوده است!

ایندکسر