کربن فعال دانه ای بستر مناسبی را برای رویش میکروارگانیزم ها در سطح خود آماده می آورد و سبب تجزیه زیستی ترکیبات شیمیایی می شود. پیش سازهای DBP را می اقتدار از شیوه جذب کربن و تجزیه زیستی حذف کرد. در اصل جذب سطحی اهمیت استفاده از کربن برای حذف ترکیبات آلی مقاوم و هم مقادیر باقی ما‌نده ترکیبات غیرآلی مانند نیتروژن، سولفیدها و فلزات سنگین به فعالیت می رود. که به دلیل مساحت تراز داخلی قابل توجه بالا ، ساختار متخلخل و منفذی، ظرفیت جذب بالا، قابلیت فعالسازی مجدد و همچنین بها زیر در مقایسه حیاتی بقیه جاذب های غیرآلی، ماده منحصربه‌فرد به فردی است. حیاتی دقت به شرایطی که در هم اکنون حاضر در بازار وجود دارااست نمی اقتدار ارزش دقیقی را به جهت کربن فعال در نظر گرفت. درصورتیکه در آب فلزات سنگین و نیترات وجود داشته باشد کربن اکتیو آنان را حذف نمیکند مگر اینکه ایجاد کننده کربن از قبل به مسئله حذف همین فلزات اشاره کند. در صنایع شیمیایی وجود گازهای خطر آفرین و مضر که در روند متفاوت ساخت ساخت می‌شوند به شدت سالمی انسان و سیستم تنفسی را ذیل شعاع قرار می دهند. این مواد که از پرکاربردترین مواد شیمیایی تصفیه آب و فاضلاب می باشد که از پوست و چوب نارگیل، استخوان و گردو و موارد شبیه طی فرآیندهای شیمیایی و حرارتی ساخت میشوند. سلامت پوست با charcoal از روشهای دوست داستنی جدیدی میباشد که بخش اعظمی از افراد در سرتاسر عالم به جهت داشتن ظاهری جوان تر آن را آیتم به کار گیری قرار میدهند. درصورتیکه همین ذرات از روی تراز پوست پاک نشوند، مانع از تنفس میشود و سلامت آن را به خطر میاندازند. کربن اکتیو گرانول در مقایسه با کربن اکتیو پودری سایز ذرات نسبتا بزرگتر و در عاقبت مرحله خارجی کوچکتر دارند. اهمیت همین پروسه میبینید که حساس طراوت در دهن در مدت طولانیتری باقی می‌ماند و بوی بد آن از در بین میرود. 3. تراز اخیر فرآیند فعال سازی مجدد، سوزاندن مواد جدیدی هست که در خلال احتراق مواد جذب شده ساخت شده اند. به طور معمول کمی از گنجایش جذب کربن ( در حدود 4-10 درصد ) هم در فرآیند احیا از در میان می رود که به مواد جذب شده و طریق احیا بستگی دارد. یک گرم کربن فعال می تواند مساحت سطحی بیش از 500 مترمربع داشته باشد که همین عدد می تواند به 1500 مترمربع هم برسد. از تفاسیر موجود می قدرت سرانجام گرفت که کربن اکتیو خارجی از پاراگراف عنصرها و موادی است که بسیار مفید و پر با در هر گونه صنعتی می باشد. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب وبسایت کربن فعال تجاری.

ایندکسر