فوق تخصص جراحی سینه

این عارضه سبب ساز می شود بعضی از مردان حتی از انجام فعالیتهای خاصی مثل رفتن به باشگاه، شرکت در ورزشهای جمعی یا این که شنا کردن در کنار ساحل جلوگیری کرده و حتی از برقراری رابطه فیزیکی و مجموعاَ برقراری رابطه نزدیک کلیدی دیگران غربت کنند، آن نیز صرفا به این استدلال که احساس مینمایند بایستی حوزه‌ سینه خود را نهفته نمایند زیرا از افتادگی سینهشان خجالت میکشند. بزرگی سینه مردان عارضهای هست که به آن ژنیکوماستی میگویند. سینه نوجوانان به علت تغییر و تحول مرحله هورمونهای جنسی بزرگ میگردد و غالبا در 90 درصد از موارد، بزرگی سینه به رخ خود به خویش برطرف میشود. در برخی اشخاص ، از میان بردن علت ژنیکوماستی ( مانند تغییر‌و تحول داروها ، کمتر چربی مازاد تن یا کمتر مصرف الکل ) ؛ تمام مواقعی می باشد که به جهت کوچک شدن بافت تبارک شده پستان ضروری است. به این ترتیب در کلیه بیماران در گیر به ژنیکوماستی (به غیر از سندرم کلاین فلتر)، سوای نگرانی از خطر سرطان پستان، انجام درمان جراحی (با ترفند های گوناگون لیپوساکشن حیاتی یا بدون برش جراحی) معقول و منطقی می باشدولی می بایست زیبائی را در حیث گرفت و گهگاه در موردها شدید و بزرگی شدید پستان جراحی ارجح هست . چون در همین تیم از بیماران به خاطر خطر سرطان، طرز های جراحی اهمیت برش گشوده (ماستکتومی) ارجح خیس است. خوب تر است بدانید که ژنیکوماستی میتواند به راحتی قابل درمان باشد بنابراین در خصوص دغدغهها و نگرانیهای خویش اهمیت جراح ژنیکوماستی خود حرف نمایید تا جراح اساسی دانایی کافی همین جراحی را انجام دهد. طبق معمول این بیماری چندین هفته عمده ارتفاع نمیکشد، البته در موارد نادر ممکن است تا 2 سالگی شروع ژنیکوماستی ادامه داشته باشد. ممکن است احساس شرمندگی کنید یا احساس اضطراب یا افسردگی داشته باشید. در دوران بلوغ، سطوح همین هورمون ها ممکن است در سطوح متفاوت نوسان داشته و ارتقاء یابند و منجر به موقعیت موقت می شود که در آن غلظت استروژن نسبتا بالا است. چون جمع ای آن‌ها را به خاطر این مشخصه مسخره میکنند. چنانچه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد gynecomastia به این معنی که چی لطفا از برگه ما بخواهید.

حتما بخوانید:
مواد عایق الکتریکی و طبقه بندی آنها. مواد عایق الکتریکی الیافی - جامعه - 2022