به مزایای شیر فشارشکن میتوان مواردی زیرا کارگزاری و حفظ آسان یا هزینه مطلوب را بیش تر کرد. تغییرات و متلاطم بودن جریان ورودی بالادست بر فشار تهیه شده خروجی تأثیری نخواهد داشت.این محدوده کمتر فشار جریان سیال ، به اپراتور این اذن را میدهد که جریان خروجی را مدام زیر کنترل داشته باشد. همینطور جابجایی زیاد اندک در شیر موجب تغییرات عظیم در مقدار عبور سیال می شود و تغییرات فشار در خروجی را به ملازم داراست . این دسته از شیرها در صنعت های سیمان، فولاد و خودروسازی فراوان تنظیم شیر فشار شکن هیدرولیک کاربرد دارد. در یک مدار هیدرولیکی نظیر جرثقیل که از یک‌سری مکانیزم تشکیل شده است گهگاه از یک‌سری فشار شکن استفاده میشود. در طراحی یک مدار هیدرولیکی، پمپ که برهان ساخت فشار است معمولا اهمیت ضریب اقتدار بالاتری درنظر گرفته می گردد و فشار ایمن ولازم به جهت کارایی سیستم از شیوه فشار شکن گزینش میشود. برای نمونه در جرثقیل 20 تن کاتو، یک طبقه از طبقات پمپ بطور مخصوص به وینچ تعلق داراست که در طول مسیر به جهت ایمنی بیشتر در دو تراز آیتم تنظیم فشار قرار میگیرد در آغاز در ورود به شیر و بعد از آن در ورود به هیدرو موتور که در مرحله دوم فشار شکن به همراه سوپاپ یکطرفه در یک پکیج ملازم میباشد اما عموما فشار شکن دوم کلیدی ضریب اکثر اثبات میشود تا عملا در مواقع غیر لازم تاثیری در فشار نداشته باشد و فشار واجب در به عبارتی سطح ورود به شیر تنظیم شود. خویش فشار شکن انواع مختلفی داراست ودر جرثقیل از نوعی به کارگیری شده که در هنگام اعمال فشار بیش از حد فشار تثبیت شده و سیال مازاد به تانک باز می گردد. استعمال از همین شیر در زمینه های مختلف سبب ساز می شوند که هزینه های مربوط به خرید تجهیزات گران کاهش یابد و به جهت بهره برداری از خطوط انتقال از همین کالا مجهز و مطلوب به کار می رود. برحسب تجهیزات آیتم استفاده، شیر فشار شکن آب پایلوت دار در دو گونه پیستونی و دیافراگمی طراحی و ساخت می شود. در شیرهای کاهنده فشار به دلیل استعمال از اثر گلوگاه، گرما ایجاد می شود و می بایست میزان این گرما در محاسبات مدار منظور گردد.فشارشکن کاهنده فشار در انواع بلوکی ، مدولار و سر راهی و از نظر سیستم داخلی در 1- مجموع فشارشکن کاهنده فشاربا شیر یکطرفه 2- شیر کاهنده فشار بر اساس عملکرد اصلی دقت به کارایی آن فشارشکن کاهنده فشار مستقیم و فشارشکن کاهنده فشار پیلوتی موجود می باشد . که گونه پیلوتی بضاعت و توان عبور جریان بیشتری را از خویش دارند . در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب سایت فشار شکن در هیدرولیک.

ایندکسر