نسبت لبها مهم اجزای دیگر صورت متناسب نیست. یکی از دیگر از طریق های لیفت سانترال لب، لیفت لب از تحت بینی حیاتی “لیفت لب بال هورن” است. لیفت لب به طریق کال – وینگ، ورمیلیوم لب که بین لب بالا و لب تحت قرار گرفته و رنگ آن صورتی است را بهبود میبخشد. آیا مصرف سیگار و مشروبات الکلی پس از انجام همین عمل ممنوع است؟ قبل از انجام لیفت لب، مریض اصلی جراح ملاقات میکند. دقت داشته باشید که روزبهروز اصلی گذشت دوران همین مسئله شدت پیدا می‌نماید و موقعیت وخیمتر میشود. مقدار پوستی که بایستی برداشته شود را پزشک آن گاه از معاینه مشخص و معلوم میکند. اگر دارو های رقیق کننده خون (مانند آسپرین و وارفارین) مصرف می کنید در خطر بالاتری برای خونریزی و کبودی قرار دارید، پس بایستی مورد قضیه را دارای پزشک مشاور خویش در فی مابین بگذارید. بیمار پس از هر یک از دو فعالیت لیفت لب، باید به مدت چندین روز صرفا غذاهای قابل انعطاف میل کند. در طول کار سانترال لب، پوست مازاد در حیطه بالای لب (زیر بینی) برداشته می شود. پس از جراحی سانترال لب، لب بالا متورم و کبود خواهد شد و بخیههای کوچکی در ذیل بینی شما وجود دارد. بعضی اشخاص ممکن میباشد کاشت ایمپلنتهای دائمی را نسبت به تزریق فیلر که نتایجی موقتی دارد ترجیح بدهند. به جهت نمونه درصورتیکه دارای یک تاول تبخالی فعال باشید، قابلیت انجام کار سانترال لب به جهت شما ممکن نیست. هدف شما اگر داشتن یک خنده هالیوودی و زیباتر کردن چهره خویش در زمان خنده میباشد بهترین آیتم لیفت گوشه لب است. اما این مدل جراحی تهیدست همین میباشد که شخص یک دید سه بعدی از عاقبت احتمالی کار داشته باشد تا قبل از جراحی بتواند آن را در ذهن خویش پرورش دهد. به جهت حل همین مورد قضیه از جراحی سانترال لب به کارگیری میگردد و ولی این دسته جراحی مستضعف همین است که دکتر جراح دید سه بعدی داشته باشد. در این مقاله 8 کاربرد جراحی سانترال لب را برایتان تفسیر دادیم و اشاره کردیم که چه اشخاصی برای انجام این عمل مناسب هستند. در ادامه یار ما باشید . یک عدد از توصیه های ما فعالیت لیفت سانترال لب است. نتیجه های حاصل از انجام همین فعالیت بلافاصله قابل بازدید است. یک سری روز پس از انجام عمل جراحی نتیجه ها را میتوان همپا اهمیت کبودی و درد مختصری تماشا کرد. در صورتی که شما هر جور سوالی در ارتباط دارای چه جایی و روش استعمال از سانترال لب قیمت دارید، می توانید اساسی ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر