ضربه پیستون معمولاً وقتی موتور سرد میباشد ، قبل از این‌که پیستون زمانه گرم شدن و انبساط خود را داشته باشد ، بدتر می شود. آن گاه روزنه اگزوز گشوده می شود تا سوخت سوزانده شده و دود از سیلندر خارج شود. پیستون های موتور وسیله نقلیه می بایست باطن هر سیلندر عایق بندی شوند تا روند احتراق کارامد باشد. همین نوع از پیستون ها در چند دسته گوناگون ساخت می شوند که هر کدام در موتور های متفاوت در وسایل نقلیه متعدد استفاده می شوند البته عمل کرد آن ها شبیه می باشد . پیستون قطعهای استوانهای شکل هست که کارایی آن در موتور خودرو از کلیدی بالایی پیستون تقویتی tu5 برخوردار است. درصورتیکه از نوشته سیستم تعلیق اتومبیل و اجزای آن لذت بردید و خیال میکنید که برایتان موءثر بوده، سفارش میکنیم نوشته دیگر ما درباره سیستم جرقهزنی خودرو را هم مطالعه کنید. یک کمپرسور هوا به جهت تهیه و تنظیم همین باد و پمپاژ دوباره آن در لحاظ گرفته شده است. همین سیستم را در ماشینهای اسپرت عمده میبینیم. همین سیستم را در اتومبیل های شاسیبلند و آفرودی میبینیم. همین حلقههای فلزی که از متاع چدن خاکستری ساخته می‌شوند در برابر گرما مقاومت بالایی دارا هستند و همینطور از خواص ارتجاعی برخوردارند. 3 ـ وجود شکافهای حرارتی روی پیستون : این شکافها به شکل T و در دامنه پیستون تعبیه می‌شوند و در اثر گرما این شکافها به نیز رسیده و از چسبیدن پیستون به سیلندر پرهیز مینمایند و در ضمن کمترین لقی میان پیستون و سیلندر را تولید می‌نمایند که منجر ارتقاء کمپرس و قدرت موتور می‌شود . دامنه پیستونها به سه حالت:کامل(بدون برش)،برش نصفه وبرش تمام ساخته میشود.درموتورهای شاتون کوتاه،دامنه پیستون برش تمام دارد. انتهای پهناور حساس یاتاقان در دو نصفه است. این نوع پیستون حلقه مهم بهترین آببندی است. اهمیت بسیار شدن شدت همین عرصه مغناطیسی، سیستم سفت و اساسی اندک شدن آن نرم میشود. در همین مطلب عملکرد کردیم به تحلیل اشکال سیستم تعلیق اتومبیل و اجزای آن بپردازیم. فشار و میزان این روغن نشاندهنده دشواری سیستم تعلیق خودرو هست که یک سوپاپ الکتریکی آن را تهیه و تنظیم میکند. درصورتیکه از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم پیستون فورج 206 لطفا از کاغذ ما بخواهید.

ایندکسر