درخشندگی و سفیدی دندان ها منجر به جوان نشان داده شدن چهره فرد می شود و دندان تیره و رنگ پریده چهره فرد را مسن تر نشان می دهد. دندانهای بلند تر چهره را جوان تر نشان می دهد. بطور کلی هر چه دندان ها بیشتر در معرض دید باشد چهره زیبا تر نشان داده می شود. تحقیقات نشان داده است که 60 درصد زیبایی صورت افراد مربوط به دندان های زیبا و جذاب است . جهت بدست آوردن زیبایی دندان نیاز به مراجعه به دندانپزشک متخصص و ماهر می باشد. اين سيستم طراحی لبخند کاملاً واقعی و طبيعی طراحی می شود و بهترين راهنما برای مراجعه کنندگانی که به زيبايی دندان ها و طرح لبخند اهميت ويژه ای ميدهند، می باشد.

به طور کلی لمینت دندان به منظور اصلاح مشکلات دندانی و ایجاد زیبایی در فرم و رنگ دندان ها، طراحی لبخند دیجیتالی چیست استفاده می شود. ایجاد نسبت طلایی بین دندان ها از اصول درمان های زیبایی دندان و طراحی لبخند دیجیتال است. با پیشرفت دندانپزشکی و استفاده از روش های جدید جهت زیبایی دندان امکان ایجاد لبخند زیبا و جذاب برای افراد مهیا شده است. طراحی لبخند دیجیتال یک برنامهریزی جهت درمان برای دندانپزشکی زیبایی میباشد، که در آن ارزیابی رابطه، زیباشناسی بین دندانها، لثه، لبخند و صورت، از طریق خطوط و نقشههای دیجیتالی که بر روی عکسهای چهره و دندانهای قدامی انجام میشود، به دست میآید.

اما برای دستیابی به نتیجه مطلوب باید تمام ویژگیهای مراجعه کننده مثل هر یک از اجزای صورت، شکل و ویژگیهای دندانها و لثه و حتی رنگ پوست و مو توسط دندانپزشک در نظر گرفته شود. بیمارانی که به طراح لبخند خود ، DSD Design مراجعه می کنند ، از ابتدا خواسته های خود را مجاز می دانند ، و متخصص زیبایی به خوبی درک می کند.

این جذابیت را طراحی لبخند دیجیتالی بیشتر می کند. ارتودنسی با استفاده از براکت و سیم بندی این هدف را میسر می کند. دارد. وجود هماهنگی بین اجزاء لبخند در اصلاح طرح لبخند هدف قرار می گیرد. وجود هارمونی و هماهنگی اجزاء صورت در اصلاح طرح لبخند و داشتن لبخند زیبا لازم است. در صورت موافقت بیمار درمان آغاز خواهد شد. در اين روش نيز در صورت تقاضا طراحی لبخند و مشاهده درمان پيش از شروع درمان توسط تکنولوژی DSD انجام می شود. در واقع با تکنولوژی طراحی لبخند با سیستم دیجیتالی می توان راهنمایی های لازم را به بیمار داد.

ایندکسر