این سوئیچ ها کلیدی بخار فعالیت می کنند پس یکی از اهمیت ترین ویژگی های همین سوئیچ تحمل دما و رطوبت بالا می باشد. به جهت این فعالیت بایستی در یک دمای مشخص، فشار ماده مبرد را در وضعیت چگالی پیدا کرد. همین دستگاهها از نظر ماده سوختنی، محل نصب، داشتن یا این که نداشتن مخزن، به مدلهای متمایز تقسیم می‌شوند اما شیوه عمل و بسیاری از قطعات بین آن‌ها مشترک میباشد. چرا که عمده وظایف همین قطعه کنترل کارایی رشته میباشد. در ادامه درباره وظایف این قطعه توضیح دادهایم تا اکثر اصلی علت کلیدی آن آشنا شوید. همین قطعه که نوعی دکمه فشار میباشد، وظیفه در اختیار گرفتن احتراق و رشته را برعهده دارااست و از این رو، مهم تندرست این قطعه مضاعف بالا بوده و در شکل خرابی یا این که فقدان پرشر در پکیج، سالم شما و همین وسیله گرمایشی به شدت پرشر سوئیچ پنوماتیک به خطر میافتد. در نمونه های پیشرفته تر خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر و نشان دهنده هم وجود دارد. در نمونه های پیشرفته تر خروجی 4 تا 20 میلی آمپر و نشاندهنده نیز دارند . این نوع پرشرسوییچ ها مصارف زیادی در ماشین ها دارند بعنوان مثال جهت هشدار دادن در صورتی که فشار روغن موتور پایین تر از مرحله ایمن بیاید. به این علت می باشد که در صورتی که در هنگام عمل پکیج، حرفه نتواند وظیفه خویش را به درستی انجام دهد و دود را به طور تمام از دستگاه بیرون نکند، پرشر وارد کار شده و پکیج را غیرفعال میکند. پرشر سوئیچ الکترونیکی در واقع تکاملیافتهترین شرایط سوئیچهای فشار موجود در بازار است. از آنجایی که دستیابی به فشار معین شده ممکن هست به صورت تدریجی و آهسته انجام گیرد در حالی که عملکرد سوئیچ می بایست به صورت سریع انجام باشد، از مکانیزم سوئیچ مینیاتوری اسنپ-اکشن ممکن هست به کار گیری می شود. در صورتی که فشار کمتر از مقدار تهیه و تنظیم شده باشد، سوئیچ فشار ممکن هست به صورت گشوده (Normally open) یا این که بسته (Normally Close) باشد. یعنی فشار در باطن مخزن از یک مقدار معلوم نباید اکثر باشد، زیرا میتواند خطر انفجار مرجع را افزایش دهد و یا این که بهوسیله ای که به آن متصل میباشد جراحت برساند. مانوستات( manostat) :یکی از تجهیزات مرسوم در راستا ابزار دقیق است که تشکیل شده از یک عدد مانومتر ( گیج فشار ) و یک عدد پرشر سوئیچ که می تواند بروی یک یا یک‌سری فشار مختلف تهیه و تنظیم گردد و یک سیگنال off/on را به تجهیزات آیتم حیث از قبیل شیر یا این که پمپ … همان طور که گفتیم، یک عدد از مهمترین کارهایی که در سرویس پکیجها باید انجام دهید، آزمون پرشر هست تا از سالم این قطعه خیالتان ریلکس شود.

ایندکسر