دوزینگ پمپ یا پمپ اندازهگیر یا این که به عبارتی دیگر پمپ تزریق پمپی است که مقدار مشخص (دوز مشخصی) از یک سیال را پمپاژ (تزریق) می کند. پمپ تزریق همانطور که از نامش می توان فهمید، می تواند مقدار دوز عبوری از مایع را مشخص کند. که در تمامی مترینگ پمپها میتوان مهم تغییر‌و تحول جریان، نسبت دبی را تغییر داد. در تمامی پمپ تزریق ها می قدرت دارای تغییر تحول کورس، نسبت دبی را تغییر تحول داد. دوزینگ پمپ سلنوئیدی حجم تزریقی کمتری دارد و کاربری و هوش بهتری نسبت به پمپ دوزینگ موتوری دارد.دوزینگ پمپ سلنوئیدی اهمیت مگنت می باشند. دوزینگ پمپ ها یا پمپ های مترینگ اهمیت گسترده وسیعی از دبی و فشار بوده و محدوده دبی 1 الی 2000 لیتر در ساعت و محدوده فشار 1 الی 200 بار و محدوده دمای تا 100 مرتبه سانتی گراد می باشد. دوزینگ پمپ کلیدی عملگر پنوماتیکی بوده که اهمیت به کارگیری از سیگنال خارجی مقدار دبی قابل تهیه و تنظیم می باشد. دوزینگ پمپ ها مهم میکرومتر بوده که اصلی تهیه آن سرعت و مقدار پمپاژ قابل تغییر تحول است. دوزینگ پمپ یا به عبارت دیگر مترینگ پمپ ، پمپ هایی میباشند که مقدار یا دوز مشخصی را از یک سیال پمپاژ یا این که به معنای دیگر تزریق می کنند .این پمپ ها در دو جور پیستونی و دوزینگ پمپ دیافراگمی عرضه می گردد. یکی از از شاخص هایی که پمپ تزریق را از پمپ های شبیه جدا از هم می کند امکان تغییر‌و تحول کورس رفت و برگشتی است. فشارعبارتست ازمقدارنيروئي كه به وسیله سيال برواحد تراز اعمال مي كند كه مقـداراين نيرودرتمـام جهـات يكسان می باشد ومي قدرت ان رابرحسب طول ستوني ازمايع تعريف كرد. براین اساس جهت به کار گیری از دوزینگ پمپ مقدار دبی و فشار مهم بوده و می اقتدار میزان دبی را تهیه و تنظیم نمود. به تیتر مثال، برای بخش wet (بخش های در ارتباط اصلی مواد شیمیایی) می قدرت از پروپیلین، پی وی سی و PVDF استعمال نمود. منتخب از دوزینگ پمپ که اصلی ماده شیمیایی در تماس است را در اصطلاح خیس یا Wet نامیده می شود. کارگاه استخر شنا مدرن اهمیت انبوه مواد شیمیایی میباشد که در مخازن کلیدی دوز جداگانه محافظت می شوند و دارای در دست گرفتن خودکار و پمپ دوز به جهت بالا بردن مواد شیمیایی مختلف به تیتر مورد نیاز برای در اختیار گرفتن میزان مرغوب بودن آب خواهند بود. 6. زمانی که نیاز به تزریق سیالات، ویسکوز و دوزینگ پمپ بهلول اسلاری ها داریم. چنانچه شما هر نوع سوالی در رابطه مهم کجا و طرز استفاده از دوزینگ پمپ کلر زنی دارید، می توانید حساس ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر