دمپر یا دریچه چیست ؟

در خصوص سوال دمپر چیست ؟ دمپر هوا ی موازی که در در میان نتورک هوا کارگزاری می گردد به دوصورت دستی و برقی قابل کتنترل می باشد.اگر از نوع دمپر مکانیکی به جهت عملکرد دمپر هوا به کارگیری شود،تیغه های دمپر هوا اهمیت انرژیِ دستیِ کاربر عمل کرده و بازوبسته می شود.همچنین اگر از موتور دمپر برای عملکردِ دمپر هوا ی موازی به کارگیری گردد،تیغه های دمپر هوا دارای انرژی الکتریکی بازوبسته می شود. جنس ورق دمپر هوابُر به طور معمول از ورق گالوانیزه می باشد،اما سازه به مقتضیاتِ محلِ استفاده از دمپر هوا، می اقتدار آنرا از جنس استیل هم ساخت نمود.دمپر هوا ی استیل عمده در مسیر کانالِ هوای اتاق های تمیز، درمانگاه ها،محیط های بهداشتی و درمانی و همچنین سالنهای ایجاد کارخانجاتِ مواد غذایی به کار می رود. به جهت به عمل انداختن (فعال کردن) پنوماتیکی دمپرهای کانالی، ترموستات به طور معمول با تغییر تحول فشار سبب ساز ساخت توشه در دیافراگم لاستیکی فنری شده و دمپر را به کار می اندازد. به طور معمول دمپر هوای جدید و بازگشت اصلی دمپر هوای تخلیه به صورت متقابل، که رابطه نزدیکی اهمیت عملکرد و دمپر هوای جدید دارد، فعالیت می تمپر قهوه به انگلیسی کند. دمپرهای هوای تخلیه، بازگشت و تازه: دمپرها را می اقتدار به جهت منظور های مختلفی در سیستم های هوارسان به فعالیت برد. در سیستم های هوارسان پهناور تر، معمولا دو سری دمپر برای در دست گرفتن محل ورود هوای تازه یک سری برای دستکم هوای تازه و یک سری هم برای بقیه، مورد به کار گیری قرار می گیرد هر یک سری همین کار لزوم به کار گیری از یک سری محرک دمپر مازاد و در نظر گرفتن چکیده برای دستکم و یک عدد به جهت حداکثر هوای جدید ایجاب می کند اما در عوض سبب تنظیم میزان هوای جدید و در اختیار گرفتن خوب تر هوای جدید ورودی می شود. در گزینه دمپرهای هوای تازه حالت معمولی غالبا وضعیت بسته است. مشخصات جریان نشانگر میزان دبی هوای عبوری از دمپر موقعیت کل بسته تا تمام باز است. در حالت مناسب یک دمپر در حالت 301 درصد بسته (بر حسب زاویه) فقط می بایست 30 درصد دبی هوا را از خویش عبور دهد که متاسفانه این طور کار نمی نماید ولی دمپرهای حیاتی تیغه موازی نزدیکی بیش تری به این وضعیت مطلوب را دارد.

حتما بخوانید:
با ما همراه باشید