این دیود ها بصورت L صورت جهت بررسی انرژی عبوری از فرآورده و یا جنسی از درون تونل مورد استفاده قرار می­گیرند و این دیود ها از پرتو یا این که اشعه X که یک گونه تشعشع الکترومغناطیسی میباشد که از بستههای پر از انرژی، به نام فوتون تشکیل شده دستگاه ایکس ری رومیزی هست بوجود می­آیند. چنانچه بخواهیم تعریف و تمجید سادهتری از دستگاه در دست گرفتن بازرسی ایکس ری یا همان اشعه ایکس ارائه دهیم، باید عنوان نماییم که این دستگاه در واقعیت مشابه یک تونل میباشد که اجسام از باطن آن عبور کرده و به این ترتیب موادسازنده عبوری را ردیابی میکند، به جهت نمونه در اجلاسهای مهم و کنفرانسها از این دستگاه به جهت در دست گرفتن عبور و مرور افراد و همینطور تحلیل شی ءها مشکوک به کار گیری میشود. ۱- تونل و نوار ریلی: گوشه ای از دستگاه می باشد که اجسام و یا این که کالا در بر روی آن قرار گرفته و جسم به وسیله نوار ریلی به باطن تونل ایکس ری x ray جهت اسکن و عکس برداری وارد میشود. اجزا به کار رفته در تولید دستگاه بازرسی ایکس ری او‌لین و مهمترین نصیب به عمل برده شده در ساخت دستگاه کنترل بازرسی، تونل منحصر به فرد و همینطور نقالههای مخصوص در تحت آن است. دستگاههای ایکس ری که توسط کمپانیهای متعدد ساخت میشوند، از لحاظ طاقت فرسا افزاری و قطعات به عمل برده شده در آنان نیز متفاوتاند و بدین ترتیب در زمان تعیین حتماً میبایست به همین نکته در گزینه آنان توجه شود. به همین ابزار کاربردی و امنیتی دستگاه ایکس ری یا اسکنر اشعه ایکس گفته میشود، که یکی از از نمونههای دستگاههای امنیتی به شمار میآید. دستگاه ایکس ری x ray که به تونل تصویر برداری هم مشهور است دستگاهی می باشد ملازم با ریل که اجسام از باطن آن عبور می‌نمایند و اهمیت به کار گیری از اشعه X ray تصویر برداری میکند.این دستگاه به جهت بازرسی و شناسایی (کنترل) اسباب و اثاث همراه افراد در مکان هایی که کنترل تردد واجب هست به کار گیری می‌گیرد مانند:فرودگاه ها ، وروردی دفتر کار سران کشوری و عالی درجه ، انبار ها ، سالن های اجلاس و کارگاه ها و … چهارشنبه 00/2/08، تهران , نقاط ضعف دستگاه ایکس ری فرودگاه (اخبار رسمی): دستگاه کنترل بازرسی ایکس ری در حقیقت مشابه یک تونل میباشد که اجسام از داخل آن عبور کرده و به‌این ترتیب عناصر عبوری را ردیابی میکند، در اجلاسهای مهم و کنفرانسها از همین دستگاه برای در اختیار گرفتن عبور و مرور افراد و همچنین تحلیل اشیا مشکوک به کار گیری میشود. 2- محور ابعادی دستگاه یکی دیگر از کارداران دارای در انتخاب دستگاههای ایکس ری تعداد بعد ها آن است.

ایندکسر