این روزنه ها جهت سقف هایی تا طول 4 متر مطلوب بوده و امکان ایجاد در گونه های یک الی چهار طرفه جهت ساخت الگوی جریان مد نظر طراحان را دارا می باشد. هر دو دسته دریچه های سقفی گرد قابلیت نصب روی سقف های کاذب و اتصال مستقیم به شبکه و معبرهای گرد را دارا می باشند. از اثاثیه جانبی که مخصوص این دریچه مورد نیاز است دمپر نهفته شده در عقب پشت گالوانیزه است که باید اشاره بکنیم که در روزنه های 4 طرفه فارغ از وجود دمپر همین گزینه کارایی نخواهد داشت . دریچه هوای رفت چهار گوش سقفی چهار طرفه برای تامین هوای نو و یا این که بار حرارتی و برودتی گزینه نیاز هر فضا استفاده می شود.هوادهی این روزنه در چهار جهت بوده و محل نصب آن بر بر روی سقف می باشد. ج- دریچه سقفی تایلی کاغذ ای حیاتی روزنه مشبک (با دمپر و بی دمپر). روزنه کولر سقفی در انواع چهارگوش یک طرفه، 2 طرفه ، 3 طرفه و 4 طرفه و هم گرد ، مشبک و خورشیدی ایجاد و طراحی خواهند شد. بخش اعظم روزنه های سقفی چهار گوش در گونه های یک طرفه, دو طرفه , دریچه سقفی تخت سه طرفه و چهار طرفه می باشد و اساسی دقت به روش قرارگیری در محل پروژه تعیین می گردد. جهت تعیین درست روزنه سقفی سه طرفه باید به پارامترهای متمایز از قبیل سرعت جریان هوا روی دریچه ، سطح موثر دریچه ، محل کارگزاری روزنه ، حصر های معماری و … همین دریچه ها برای هوای رفت و رجوع و برگشت و تخلیه قابل به کارگیری می باشد. درب بازدید زير فن كوئل در همه مکانهایی که در آنها از فن کویل های سقفی و یا این که کانالی به کار گیری می شود – نصب در زیر حرفه کویل ها به خواسته دسترسی به فن کویل و شیر آلات آن جهت تعمیرات و خدمت های عصر ای – از دو جنس آلومینیوم و آهن گالوانیزه – ساخت قابلیت برای برگشت هوا – قابلیت و امکان تعبیه دریچه رفت و برگشت هوای فن کویل بر روی آن FACH DRG3 – امکان تعبیه فیلتر جهت تصفیه هوا FACH کشور‌ایران دریچه ساخت کننده روزنه های روزنه روشنایی خدمت ، کلاهک پشت بام ، دریچه دیواری دوطرفه ، لوله فلکسیبل و کمبی ، روزنه خطی اسلوت ، روزنه درب مشاهده ، روزنه خطی، روزنه دسترسی رشته کوئل ، دریچه 4 گوش اتاق کار برای رابطه اساسی کشور‌ایران روزنه به قسمت رابطه اهمیت ما مراجعه نمایید. به جهت اشخاصی که هر نوع نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در آیتم چگونگی به کارگیری از دریچه سقفی قابل تنظیم ، شما شاید می توانید مهم ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر