دریچههای چهارگوش گونه های متفاوتی دارا هستند که عبارت اند از دریچه سقفی یک طرفه، دو طرفه، سه طرفه و چهارطرفه که کلیدی دقت به محل نصب آنان از مدلهای متمایز استفاده میشود. همین گونه روزنه مشاهده داکت اسپلیت صرفا مدلی می باشد که هم بصورت وزنه ای و نیز بصورت قفلی فعالیت می کند.از نکات جالبِ دیگرِ این دریچه تماشا داکت اسپلیت اینستکه تمامیِ مدلها از پاراگراف درب دریچه تماشا داکت اسپلیت شیار موازی،درب روزنه مشاهده داکت اسپلیت خطی،درب دریچه تماشا داکت اسپلیت مشبک،درب دریچه تماشا داکت اسپلیت گل سقفی،درب دریچه مشاهده داکت اسپلیت پانچی و دیگر مدلهایی که در انواع مختلف و در قسمت های بالاتر ذکر شده بود،به این شیوه قابل تولید و تولید است.طریقه تولید همین دریچه بازدید داکت اسپلیت هم در آغاز مهم سایز محل جانماییِ روزنه تماشا داکت اسپلیت آغاز می گردد.سپس اضلاعِ فریم دریچه بازدید داکت اسپلیت را به مقدار نیم سانت بادخوردار از طرفین برش و در مرحله بعد از آن کل این اضلاع را به هم متصل می نماییم و چهارچوبه ی کادر روزنه تماشا داکت اسپلیت پدید می آید.با کامل شدن ساخت کادر به سراغ تعبیه نشیمنگاهِ درب دریچه مشاهده داکت اسپلیت می رویم.این نشیمن گاه از یک سه پری آلومینیومی به طول کادر تشکیل شده.بعد از کارگزاشتن سه پری حساس دقت به بعدها داخلیِ قاب درب روزنه تماشا داکت اسپلیت مشابه لولا را ساخته و دریچه بازدید داکت اسپلیت اماده اجرای عملیات رنگ می گردد.نوع رنگ پوشش روزنه تماشا داکت اسپلیت مشابه لولا از دسته پودری الکتروستاتیک میباشد که در کوره پخته و بصورت رنگ کوره ای رنگ کاری می گردد.لازم به ذکر می باشد همین دسته دریچه بازدید داکت اسپلیت را هم از محصول چوب،هم از محصول آلومینیوم و هم از جنس پی وی سی می توان ساخت و ساخت روزنه مشاهده داکت اسپلیت عرضه نمود. غالبا دریچه مشاهده داکت اسپلیت اساسی شبکههایی میباشند که قابلیت رجوع و برگشت هوا به دستگاه را ساخت میکنند. بنابراین، باید از پلنیوم باکس به کار گیری شود تا اختلاط به اندازه هوا و توزیع یکسان هوا در ارتفاع روزنه به طور صحیح انجام شود. دریچههای هوا به تعدادی گونه تقسیم میشوند؛ به طور نمونه دریچههای رفت برای دمش هوا به محفظه و دریچههای رجوع به جهت مکش هوا به سمت دستگاه نصب میگردند. دریچههای سقفی، همانطور که از نامشان مشخص و معلوم است، بر روی سقف کارگزاشتن میگردند. همین گونه روزنه نظیر روزنه دوم از دسته وزنه ای هست اما مهم ایت تفاوت که اهمیت شیار های بر بر روی دربش می باشد و برای باز نمودن آن نیز بایستی آن را به سمت بالا فشار دهید تا درب از قاب قطع شود تا بتوان به بالای آن دسترسی پیدا کرد. دریچههای دیواری بر روی دیوار یا پیشانی سقف کاذب کارگزاری میشوند. دریچههای تماشا نیز نوعی دیگر از دریچهها هستند که به منظور تولید دسترسی برای نصب، تماشا و یا این که تعمیر و محافظت دستگاهها از آنان به کار گیری میکنند. دریچههای ایرفویلی یا این که لنزی یک طرفه و دو طرفه، دریچههای خطی صفر، پانزده و سی درجه و دریچههای خطی اسلوت جز دریچههای دیواری به شمار میروند. در صورتیکه درب دریچه مشاهده داکت اسپلیت مشبک بصورت لولایی باشد به جهت بستن درب دریچه مشاهده داکت اسپلیت از قفل زیمنسی استعمال می شود که تعداد این قفل ها سازه به بعدها روزنه و کوچکی و بزرگیِ روزنه می تواند متغیر باشد. این قفل ها اهمیت عملکرد خود سبب گشوده و بسته شدن درب دریچه بازدید داکت اسپلیت می شوند.

ایندکسر