مایعی بی رنگ، فرار و گریز هست که قابلیت و امکان اشتعال دوچندان بالایی دارد. این ماده شیمیایی به باعث فرارو گریز بودن به سادگی تبخیر می شود. همین ماده شیمیایی همینطور می تواند به عنوان ردیاب فلورسانس به کار برده شود چرا که زیر تور فرا بنفش فلورسنت می باشد. دیدنی می باشد بدانید که حجمی استون از آب کاهش بوده و یک لیتر استون برابر 784 گرم می باشد و همینطور دارای هر نسبتی در آب حل می شود. مصرف حدود 80 میلی لیتر استون خالص به جهت انسان کشنده است ، ولی دوز کمتر استون نیز می تواند به جهت کودکان کوچکتر مرگ آور باشد. تحلیل های انجام شده روی حیوانات ازمایشگاهی نشان می دهد که تنفس استون و در معرض ان قرار داشتن برای مدت طولانی سبب اسیب های کلیوی کبدی و اسیب به سیستم عصبی ونقصهای مادرزادی و پایین امدن توان باروری در فرآورده نر می‌شود البته هنوز مشخص و معلوم نیست که استون این تاثیرات را بر روی انسان هم داردیا خیر. تماس همین ماده باچشم در مقدار500ppm سبب تحریکات مختصر میشوداما در غلظت های حدود 1000ppmتحریکات قابل اعتنا هستند.استون ماده فراوان محرکی به جهت حیوانات وبعضی انسان هاست مطابق یک سری از گزارشات استون باعث صدمه رسیدن به قرنیه شده که ممکن است آنگاه از 48ساعت بهبود یابد یا این که در بعضی مواقع سبب ساز اسیب ماندگار به قرنیه چشم شود. به کار گیری مکرر از استون خالص ممکن میباشد سبب باریک شدن ناخن ها شود ویا ساخت سفیدک و بی آبی در پوست اطراف ناخن نماید. و ممکن میباشد باعث تحریک خفیف آن شود. در این میان واکنش پذیری ایزوپروپانول ۹۸ درصد و گزینش پذیری آن به استون در حدود ۹۰ % است. در این فرایند مانند فرمالدئید و استالدهید، دمای واکنش برابر ۴۰۰ تا ۶۰۰ مرتبه سانتی گراد فروش استون صنعتی در شیراز می باشد. از استون در صنعت های متمایز مثل صنعت پلاستیکسازی ، صنعت آرایشی و بهداشتی و آزمایشگاهها به کار گیری میشود. بله، همین نوع استون در هر دو دسته آزمایشگاهی و صنعتی خلوص بالایی دارد و به جهت رنگبری استفاده می شود. می باشد و یک لینک و پیوند کوالانسی دارد. همین روند اصلی هیدروژن زدایی اکسایشی ایزوپروپانول روی کاتالیزگر های نقره و مس شکل می گیرد. همین طریق در شرایط فیزیکی گازی با بر روی اکسید در فرایند استاندارد اویل انجام می شوند. مراقب باشید که آب آلوده و کثیف را به چشم یا این که روی رخ نکشید.

ایندکسر