حیوانات خانگی ، تاچ و COVID-19: چرا دوستان خزدار ما نجات غریق هستندیک مطالعه جدید نقش نجات حیوانات خانگی را در سال 2020 برجسته می کند و اینکه چرا دولت ها باید آرام بنشینند و توجه کنند.


منبع: hobobat-news.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*