جک عراقی اندازه مختلف می باشد که تکنو صنعت بر حسب نیاز خریدار آنان را ساخت و روانه بازار می کند. سایز استاندارد این فرآورده اساسی طول ۳.۲۰ متر و وزن ۱۴ کیلوگرم در بازار موجود هست . همانطور که از نامش نیز پیدا میباشد نصیب صلیب این جک ها اثبات می باشد و در نصیب میانی آن، یک رزوه برای تنظیم ارتفاع جک وجود دارد. همین جور از جکها برای مهار توشه سقف بتنی سبک ایده آل میباشد و کارکرد بی آلایش ای دارد. حداکثر باری که می قدرت از جک ها انتظار داشت ۱۵۰۰ کیلوگرم است. جک سقفی T صورت سیار: همین جک ها مثل جک های صلیب اثبات می باشند ولی حیاتی همین تفاوت که نصیب صلیبی آن‌ها متحرک است. همینطور ممکن میباشد واجب باشد متاع آلیاژ به عمل رفته در ایجاد این قطعه از استحکام به خصوصی برخوردار باشد. ضروری به ذکر است که نری جک سقفی، مطابق طرح بنا و گونه جک، میتواند متحرک نیز ساخته شود. این شکاف ها برای تهیه طول تولید شده هست و با پیچ و مهره های که روی مادگی وجود دارااست و همچنین اساسی به کار گیری از گوه و گونه های رزوه محکم به نیز متصل می شوند. وزن جک سقفی در مرتبه های گوناگون قرار دارد. درحال حاضر که حیاتی جک سقفی آشنا شده اید، باید به همین نتیجه رسیده باشید که این جک ها می بایست از نظر کیفیتی مضاعف آیتم دقت قرار بگیرند و به جهت پروژه عمرانی خود بایستی از جکی به کار گیری نمایید که میزان مرغوب بودن بالا داشته باشد. ولی جک سقفی اصلی دقت به مکان و دسته پروژه تفاوتهایی در جک سقفی دارد. بر بر روی لوله نری رخنه های وجود دارد که با پین فنر دار هستند و در فاصله مشخص و معلوم و منظم ۱۰ سانتیمتری قرار دارند. جک سقفی U رخ عراقی: این جک ها که برای حفظ تیرچه یا این که پل از آن ها به کار گیری می کنند، کاربرد کمتری نسبت به دو جک قبلی که تمجید شد، دارند. نصیب صلیبی این جک ها پهن بوده که همین فرمان منجر می شود تا فضای بیشتری از تیرچه و سقف را پوشش دهد. حتی درصورتیکه مدت روزگار مقداری از آن به کارگیری میگردد میتوان آن را به صورت اجاره تنظیم کرد. کل دستگاهها مشخصاتش بر روی بنده آن نوشته شده و مقدار تحمل توشه نیز بر بر روی آن است. مهمترین کاربرد آن، نگه داشتن سقف به رخ موقت جرثقیل سقفی چیست است. جک سقف نیز می بایست بتواند توشه سقف را تحمل نماید و هم موقعیت خاک سست را تحمل کند. شفته آهکی و با خاک برداری چیست؟

ایندکسر