اهمیت عرض سلام سرویس حاج آقا دکتر خیراندیش خانمی هستم ۵۵ ساله از مشهد که حدود ۸ماه می باشد در سینه ام عده ای به وجود آمده که مهم مامو گرافی وسونوگرافی نشان داده هست که به احتمال عده ی چربی می باشد اما مثال برداری نکردم زیرا میترسم. هنگامی از او سؤال کردم حدیث «حجامت دوای تمام بیماریها است» را برایم گفت و من اعتقادوباور نکردم و گفتم که بایستی خودم تجربه کنم. بعضی وقتها اگر کارگردان ضعیف باشد، یک فعالیت اهمیت را که کسی نوشته می تواند ضعیف نماید و یک کارگردان قدر هم وقتی نوشته فیلمنامه ضعیف باشد کاری نمیتواند پیش ببرد. خانم منیرو خل وچل قسمتی از فیلمنامه «واکنش پنجم» را به امداد خانم تهمینه میلانی نوشت و من برای نقش زن بوشهری انتخاب شدم و به همین دلیل زبان بوشهری را فراگرفتم. من بهعنوان مسئول آموزش باید برای همه شاخهها برنامه آموزشی میدادم و آقای غرضی (از اعضای حزب) به من گفت “برای شاخه طبی چه آموزشی بدهیم؟ صرفا متنی که در اختیار ما بود نوشته کتاب خطی بود که مربوط به پدربزرگ مادرم بود که میگفتند حکیم و روضه خوان محل بود و من از بر روی این کتاب، سه نسخه اسکن گرفتم و بعد ها همین کتاب، چاپ شد. حکیم خیراندیش در همین باره توضیح می دهند که پیاده روی به دو شکل انجام می شود و به این عامل تاثیرات مختلفی نیز بر بر روی بدن خواهد داشت. آزمون های آیتم باز‌نگری در امتحان ها تالیفی میباشند و بسیاری از آنان در سبک سوالات تالیفی آنها در مکتوب های تالیف شده توسط همین دو نفر هست . از جمله آسیب های پوستی در استخر، برخورد اصلی آب کلر آن است. در جریان کار افتادیم و پیش رفتیم و کلیدی اخطار و یادآوری و بیا و بروهایی مواجه شدیم تا سبب ساز به صادر شدن شش ماه زندان بهجرم انجام حجامت شد که به وسیله وزارت بهداشت مقابل من گلایه شده بود. چرا جواب درست درمون نمیدی اقای وزارت بهداشت؟ همین بحث مبنا شد و مجموعه داده ها طبابت را عده کردیم و در انجمن اسلامی پزشکان بیمارستان سینا، من اطلاعات شرعی حاوی مطالب پزشکی را درس دادن میکردم؛ در نخستوزیری که بودم کتابی از مرحوم پزشک معالج سامی وزیر بهداشت وقت به دستم رسید که این بررسی طرح ژنریک بود و طرح ژنریک این بود که اسامی علمی را جای اسامی تجاری میگذاشت. در اینجا بیشتر به تحلیل وب وبسایت دکتر نیکی اندیش عسل.

ایندکسر