در هفته های اول کبودی و تورم سینه طبیعی میباشد و برای مشاهده نتیجه تمام نیاز میباشد بیماران شکیبا باشند. در مورد حفظ های گفته شده و مدت زمان آن ها خوب تر می باشد حیاتی جراح سینه مشورت کنید چون گاهی موقعیت بیماران باعث می شود تا مدت های گفته شده ارتقا یا این که گاهی یابد . البته در صورت تمایل مریض ، جراح می تواند به طور هم‌زمان کار ارتقا یا کاهش حجم پستان را نیز انجام بدهد. در خانمها بافت سینه ازسلول های چربی،بافت غذه ای و رباط ها تشکیل شده است.اما با گذشتی از زمان،همچون ارتقاء سن و یا بارداری شکل و شمایل سینه تغییر تحول میکند،وخاصیت زیبایی و کشسانی خود را،ازدست میدهد،وچار افتادگی میشود.این دستور طبیعی مرسوم است،هرچند که این امر سبب نگرانی خانما شده و آن‌ها را اندوهگین میکند،در تصحیح پزشکی اسم دیگر افتادگی سینه را، (پتوز پستان) می نامند.که بوسیله جراحان مهم ترفند های لیفت سینه سوای جراحی قابل معالجه است. ممکن می باشد مقدار آلرژی نوک پستان تا شش هفته تغییر نماید آن گاه بهبود می یابد. برش به دور هاله سینه : در اشخاصی که میزان افتادگی اندک تا میانگین است ، کاربرد دارااست . برش به صورت سوراخ سوییچ : یک برش بر بدور هاله سینه و یک برش به رخ خط عمودی زیر سینه تولید می گردد . در این روش، برش در اطراف هاله سینه ساخت می شود. دایره اطراف هاله قهوه ای رنگ (پوست تیره اطراف نوک سینه). محل بخیه را دستکاری نکنید و اذن دهید به مرور زمانه بهبود یابد همینطور می توانید از کرم های قابل انعطاف کننده در اطراف محل بخیه استعمال کنید. در حین لیفت سینه ، پوست مازاد برداشته می شود و بافت سینه به جهت پهناور نمودن سینه تغییر و تحول صورت می عمل لیفت بیکینی یابد. روش دیگر، شیوه لیفت اساسی نخ می باشد که احتیاجی به باز نمودن بافت و پوست ندارد. برای اشخاصی که هر گونه نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همینطور هدایت در گزینه چگونگی استفاده از عمل لیفت شقیقه عکس ، شما ممکن است می توانید مهم ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر