اصلی اعتنا به پیشرفت طبی و به کارگیری از تازه ترین تکنولوژی ها انجام جراحی ابدومینوپلاستی فارغ از هیچ جور جای اسکار و پوست طولانی تر ای انجام می شود. مدیر درد : این که بیمار آن گاه از جراحی ابدومینوپلاستی مبتلا درد های در نصیب شکم و زیر تنه شود مضاعف طبیعی میباشد از همین رو پزشک به جهت مدیر همین دسته درد ها دارو هایی را برای بیماز تجویز می کند که در شکل نیاز بیمار می تواند از آن ها استعمال نماید همه درد ها طبیعی است و به مرور روزگار بهبودی حاصل می کند. به جهت چند هفته اولیه بایستی از گن های آن‌گاه از فعالیت جراحی به کار گیری شود تا تورم به حداقل رسیده و پوست شکم به ماهیچه زیرین آن جوش بخورد. • ازآنجاکه ابدومینوپلاستی شامل حذف پوست اضافی شکم و سفت کردن ماهیچههای شکمی میشود، ممکن هست مریض در هفته اول تا دوم بعد از جراحی به جهت صاف ایستادن مبتلا خلل شود؛ بدین ترتیب در طول سه هفته اولیه بهبودی، هیچ تلاشی برای کشیدن بدن یا این که صاف ایستادن انجام ندهید. گن می بایست هرروز به مدت یک سری هفته پس از جراحی پوشیده شود. رژیم غذایی عالی به اقتدار بدن یاری می کند ، همینطور در ترمیم و بازسازی سریع خیس بافت های تن نیز نقش مهمی دارد. ابدومینوپلاستی در دو شرایط جزئی و تمام انجام می شود. به طور معمول نتیجه ها پایانی و تام ناشی از ابدومینوپلاستی پس از گذشت دو هفته از جراحی قابل مشاهده می باشد؛ البته به جهت مشاهده کیفی جراحی مستمند تعدادی ماه می باشد تا به طور کامل مشخص شود. یکی از فایده جراحی آبدومینوپلاستی محیطی این است که هم پوست و نیز چربی در لگن و نصیب پشت می­ توانند برداشته شوند و باعث بهبود کانتور تن فرد به رخ سه بعدی می شود. به خواسته دوری از هر دو بحران حتمی هست بهترین پزشک در همین خصوص را برگزیده و خود شخص نیز همه مورد ها لازم پس از جراحی را رعایت نمایند. کلیدی به کار گیری از دست دیگر، لوله را از تن به سمت مخزن بکشید. این لولهها در انتهای خویش که بیرون از تن قرار می گیرد به دو مخزن ریز پلاستیکی متصل است. هنگامیکه دکتر معالج درن ها را برای اولی بار قرار میدهد، مخزن پلاستیکی آن را برای ساخت یک مکش ملایم فشرده میکند. برای کمتر فشار و ناراحتی از روی شکم، به زمان استراحت سر را فراتر از شکم قرار دهید. • پس از جراحی، بایستی از گنی به کار گیری نمایید که به تن شما فشار متناسبی وارد کرده و ابدومینوپلاستی هزینه تورم کاهش یابد. از پوشش های گنی مناسبی استعمال کنید تا نتیجه های دلخواهی از جراحی کسب کنید.

ایندکسر