حساس كاتتريسم مي اقتدار مشخص و معلوم كرد كه علت تنگي چه بوده و آيا دريچه ميترال تنگ نياز به تعويض دارد يا خیر و به هیچ عنوان آيا آن قابل تعويض است يا نه. اساسی پيشرفت بيماري، افزايش فشار دهليز چپ منجر به هيپرتانسيون ريوي و نارسايي دريچه تريكوسپيد و نارسايي دريچه ريوي و نارسايي بطن راست ثانويه ميشود. در بعضی از موارد که شخص آیتم نظر از بیماری سرخرگهای محیطی در قسمت ران پا هم رنج میبرد، این کاتتر از نحوه یک بریدگی کوچک که در سمت چپ قفسه سینه (روش ترانس اپیکال) و یا حتی در زیر کتف (روش اکسیلاری) ایجاد میشود، به قلب دریچه کولر ابی سقفی نبی میشود. قبل از انجام کار جراحی برای جایگزینی روزنه آئورت ابتدا نارسایی قلبی اساسی به کارگیری از داروهای ادرارآور درمان میگردد . بزرگسالانی که به عارضه تنگی دریچه آئورت در گیر هستند، ولی علائمی در آن ها دیده نمیشود باید به طور تر و تمیز به دکتر خود مراجعه نمایند و از ورزشها و فعالیتهای فیزیکی تنشزا هم دوری نمایند. نکته دوچندان مهمی که لازم هست در اینجا ذکر شود آن می باشد که شخص دچار به تنگی دریچه آئورت ممکن میباشد هیچ گونه علائمی نداشته باشد، ولی در صورتی که تحرک فیزیکی معمول او در حد قابل توجهی کمتر پیدا کرده و یا در گیر ضعف شدید و غش شده است، واجب هست به دکتر مراقب سالم مراجعه نماید تا احتمال بروز نارسایی قلبی در او آیتم بررسی قرار گیرد. در اشخاصی که تنگی روزنه آئورت سبب ساز پیدایش علائمی (از قبیل تنگی نفس در دوران عمل شدید، درد قفسه سینه یا این که غش کردن) شده می باشد و یا این که در صورتی که بطن چپ قلب نارسایی پیدا کرده است، طبق معمول دریچه آئورت از روش عمل جراحی تعویض میشود. پزشکان معمولاً تنگی دریچه آئورت را بر پایه صدای غیر طبیعی قلب که از شیوه استتوسکوپ شنیده می گردد و هم نتیجه های آزمایش اکوکاردیوگرافی، تشخیص میدهند. به جهت اشخاصی که حیاتی وجود ابتلاء به تنگی روزنه آئورت علامت ها مشخصی از این عارضه در آن‌ها چشم نمیشود، پزشکان غالباً یک تست ورزش (یا استرس) انجام میدهند. جایگزینی روزنه آئورت معیوب از طرز جراحی، بهترین درمانی میباشد که تقریباً به جهت هر بیماری می تواند انجام شود و نتیجه ها بهبودی مریض آن گاه از اين فعالیت هم مضاعف خوب و اميدبخش است. شایعترین علت تنگی روزنه آئورت در جوانان، وجود یک نقص مادرزادی می باشد که در اثر آن روزنه آئورت به جای سه لبه، صرفا دو لبه دارد. اکوکاردیوگرافی بهترین نحوه برای بررسی شدت تنگی روزنه آئورت (از نحوه اندازهگیری دهانه روزنه آئورت) و کارایی بطن چپ دریچه سقفی یک طرفه قلب است. علاوه بر علائم شایع تنگی روزنه آئورت که ممکن می باشد سبب ساز احساس ضعف، غش، سستی و بیحالی در بیمار شود، یک عدد دیگر از پیامدهای این عارضه کلفت شدن ماهیچههای دیواره بطن چپ است. تنگی دریچه آئورت اصولاً اشخاص پیر و مسن را درگیر می نماید و در نتیجه تغییر تحول صورت بافت و یا این که تجمع کلسیم در دهانه همین روزنه به وجود میآید.

ایندکسر