نکات بهداشتی و فرآیند استریل به صحت و حساس رعایت تمام نکته ها انجام پذیرد. از اقدامات دارای آکادمی حرفه آوری آزمایشگاهی،برنامه ریزی و برگزاری عصر های آموزشی در محل شرکت های سازنده است تا کاربران متشخص تجهیزات،دانش علمی و عملی روز را فراگیرند و بتوانند دارای بهره وری بیشتر،نسبت به ارائه سرویس ها درمانی مبادرت نمایند. پرتوهای اشعه ماوراء بنفش شکافت زیاد مقداری داشته و در عاقبت اثر بخشی کمتری نیز در استریل سازی دارند، ولی این پرتوها تقریبا بی خطر میباشند و میتوانند برای استریل نمودن منطقه کوچک گزینه استفاده قرار گیرند. و به جهت ۱۰ ساعت در روز در اختیار پرنده قرار دهید. بایستی توجه داشت که قدمت این لامپ ها محدود است و مدام می بایست تعداد ساعت های کارکرد لامپ را مد نظر قرار داد. جذب ترشحات بیشتر آسیب : یک پانسمان مناسب می بایست به صورتی باشد که ترشحات طولانی تر آسیب را جذب نماید. این نوع گاز ها بعد ها زیاد کوچکی دارند و دندانپزشکان به خواسته جذب خون به زمان جراحی های دندان از آن استعمال می کنند. به کار گیری از گاز و باند مطلوب : فشار مناسب به جهت ساخت هموستاز در جهت کمتر درد بیمار دوچندان واجب است. در همگی مرکز ها درمانی، کلینیک ها ، بیمارستان ها و حتی در منازل به جهت کمک به معالجه آسیب ها، دوری از عفونت و آلودگی و همینطور جذب ترشحات حاصل از زخم ها گازهای پانسمان نقش زیاد به سزایی دارند. از گاز های استریل خطی به منظور جذب خون ، و مایعات در اتاق فعالیت به استفاده می شود که به علت وجود یک فن نخ باریم که دارا 55% سولفات باریم میباشد در رادیوگرافی نشان دیتا می شود، قابلیت و امکان پیدا شدن آن در تن بیمار در وقتی که گاز در موضع جراحی جا میماند اسانتر است. یک ایده ال حساس حالت جذب ترشحات اضافه، میزان مناسب و استفاده از گاز و باند مطلوب است. پانسمان متناسب مهم ترازو زخم : یک پانسمان مناسب می بایست متناسب دارای میزان آسیب و فرق استریل و ضدعفونی سوختگی باشد. در سال1880 ،یک جراح اهل انگلیسی به اسم سمپسون گمجی نسبت به ساخت و نوآوری پانسمان و گازی را اهمیت تیتر گاز پانسمان گمجی مبادرت نمود. از دیگر اشکال گاز های پزشکی می قدرت به همین دسته گاز اشاره نمود. بایستی همین محفظه را کلیدی اعتنا به پروتکلهای بهداشتی و اصول اولیه هر یکسری و وقت یک بار استریل نمود. نکته قابل اعتنا این است که در این روش مواد و محصولاتی که استریل می شوند می بایست مقاوم به حرارت و رطوبت باشند. به تیتر مثال، گاهی هدف از استریل کردن، پاکسازی سطح های و تجهیزات آزمایشگاهی از آلودگی است و برای همین منظور نوعی یگانه از تکنیکهای استریل سازی آیتم استعمال قرار میگیرد. از قرار دادن وسایل و مایعات اشتعال زا نزدیک فود جداً جلوگیری کنید.

ایندکسر