قطر 20 فوت: استخرهای بادی تبارک که می توانند تعدادی نوپا و بزرگسال را در خود جای دهند، به این ترتیب برای استعمال کل خانواده کاربرد دارند. ولی درصورتیکه به دنبال استخر بادی برای تمام خانواده هستید، ممکن میباشد طراحی سادهتری را ترجیح دهید. داشتن خصوصیت ها و قابلیت و امکان هایی همچون سرسره بادی و لوازم بازی بادی موجب تبدیل یک استخر بادی به مجموعه بازی بادی آبی نوپا می شود از همین رو اصلی ابعاد و گنجایش های بالایی هم می باشند. قطر 5 تا 6 فوت: استخرهای بادی کلیدی سایز میانگین میباشند و برای به کار گیری به طور همزمان تعدادی نوباوه و بزرگسال انتخاب مناسبی به لحاظ میرسند. ارزش استخر بادی: بها استخر بادی می تواند از چند صد هزار تومان شروع و تا یک سری میلیون تومان نیز ادامه پیدا کند. استخرهایی که با چندین لایه PVC ساخته می گردند معمولاً از تداوم و استحکام بیشتری برخوردار هستند. صرفا باید بدانید که از همین استخر بادی قرار میباشد چه استفادهای کنید؟ باد نمودن همین استخر بادی نیز زیاد آسان است. به عمق استخر نیز توجه کنید. در وهله اولیه به سراغ خرید استخر عمیق و مناسب و در عین حال، ارزش مطلوب بروید. سرسره های بادی نیز به صورت متصل در درون استخر بازی و نیز به شکل جداازهم به جهت خرید وجود دارا‌هستند و یا این که حتی ممکن میباشد سرسره ای بادی در نصیب انتهایی اهمیت استخری سرخود باشد. سرسره موجود در استخر تابستانی کودکان و نوجوانان تفریحات مهیجی را به جهت آن ها ساخت می نماید و می تواند یکی از مختص ترین وسایل تفریحی را به جهت ان ها داشته باشد. میزان مرغوب بودن مواد نخستین استخر بادی میزان استمرار و پایداری آن را گزینش می کند. دقت کنید. در این مطلب تلاش کردیم مهم ارائه فاکتورهای حساس شما را به جهت خرید یک استخر دارای میزان مرغوب بودن راهنمایی کنیم. چنانچه از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد استخر لبه بادی لطفا از کاغذ ما بخواهید.

ایندکسر