کفپوش اپوکسی سهبعدی نوع جدیدی از کاربرد رزین اپوکسی در منازل به جهت طراحی و دکوراسیون کف رزین تبادل کاتیونی ساختمان. رزین اپوکسی از خانواده رزین است و از دو جزء تشکیل شده هست این دو جزیی شامل رزین و هاردنر می باشد این دو جزء باید به قسمتهای مشخصی اهمیت یکدیگر ادغام شود و آنگاه روی سطح و یا قالب ریخته شود در واقع نسبت این دو می بایست یک به دو باشد مبنا رزین اپوکسی، رزین است. ادله سوای بو بودن رزین اپوکسی LV50، عدم به کارگیری از حلالهای شیمیایی مثل تولوئن، زایلین و تینر در ادغام شیمیایی رزین و جایگزینی Reactive diluent مناسب در ساختار آن می باشد، بنابر همین رزین اپوکسی تزئینی LV50 از لحاظ بهداشتی هم مشکلی به جهت مصرف کننده به وجود نمی آورد و به جهت ظروف رزینی استفاده می گردد. که به آن سخت کننده هم گفته میشود. و یا این که خویش به عنوان یک پوشش دهنده و محافظت کننده از عامل ها بیرونی به کار گیری می شود. پرکاربردترین مشقت بار کننده های اپوکسی به دو تیم حساس تقسیم میشود. از کاربرد رزین اپوکسی در تولید اثاثیه تزینی و این طور استفاده از این ماده به‌این منظور استقبال زیادی به فعالیت آمده است. همین محصولات اهمیت عنوان رزین اپوکسی کف پوش شناخته شده هستند. رزین اپوکسی بنا به فرمولاسیون آنگاه از گذشت یک‌سری ساعت تا یک روز، بهصورت سطحی خشک می گردد و نیز هفت روز ارتفاع میکشد تا رزین اپوکسی به نهایت سختی خویش برسد.خرید رزین اپوکسی را متناسب اصلی جور نیازتان انجام دهید. بااینحال، به جهت دستیابی به حداکثر خواص پخت و مقاومت در برابر دما هفت تا ده روز ارتفاع میکشد. به عبارت دیگر، هر چه درجه بهم پیوستگی مولکولی در همین ترکیبات عمده باشد، به همان ترازو ضریب و اقتدار دریافت یون در آنها کمتر است. از همین دسته ذرات عمده برای خالص سازی آب و حذف کلر موجود در آن استعمال می گردد. عمده وسایلی که از مواد رزین اپوکسی در دنیا موجود هست دو جزء دارد. ۱- کاربرد هاردنرهای پلی آمین و رزین اپوکسی چیست؟ ۲-کاربرد هاردنرهای پلی آمید رزین اپوکسی چیست؟ فراوری بنیادین انواع سنگ،استحکام منتخب به پشت و روی ورقهای پهناور سنگ، فراوری قطعات و ضایعات عده آوری شده از سنگ در معدن، جلادهی و درخشش فوقالعاده آن‌گاه از ساب از موارد کاربرد رزین اپوکسی سنگ است.

ایندکسر