در طالبی (Kaya et al., 2006) و توتفرنگی (Yildirim et al., کود سولفات پتاسیم خارجی 2009) هم کاربرد پتاسیم به کاهش نشت یونی برگ گیاهان در تنش شوری سبب شد. کود سولفات پتاسیم ارگانیک گلشن کود ایرانیان حاوی ۲۴% پتاس قابل جذب بعلاوه ۲۰% گوگرد بعلاوه مواد ارگانیک هست که بر بر روی زمین ها و کشت هایی که نیاز به پتاس دارا هستند اثر گذاری بسیار مطلوبی را برجای میگذارد. 1390. اثر محلول­پاشی روی، اسید هیومیک و اسید استیک بر عملکرد، اجزا و غلظت عناصر در انگور رقم پیکانی. و حیدری، ج. 1391. باز‌نگری اثر نفتالین استیک اسید، سولفات پتاسیم و سولفات روی بر ویژگی­های مقداری و کیفی نارنگی کلیمانتین. مسمومیت حاد پتاسیم پس از بلع معدود هست ، چون استفراغ معمولا حادثه می افتد و دفع همه پرسرعت است. به جهت هر درخت پسته مقدار 250 تا 1000 گرم در حیث گرفته می شود. برای این که کود سولوپتاس بر بر روی درختان میوه اثرگذاری بیشتری داشته باشد، خوبتر هست همین کود را آن‌گاه از گلدهی به درخت طولانی تر کنید. و همچنین از حیث خالص بودن سولو پتاس به استدلال داشتن کلر زیر و خلوص بالا دارای اسمو رسم است. کود سولفات پتاسیم به طور طبیعی در درختان ایجاد نمی شود همین کود غالبا از واکنش دربین کلرید پتاسیم و اسیدسولفوریک در دمای بالا و حساس از واکنش کلریدپتاسیم اهمیت مخلوط دی اکسید گوگرد، آب و هوا بدست می آید. 1. مهمترین گزینه مصرف سولفات پتاسیم در بخش کشاورزی جهت تامین نیاز گیاه به پتاسیم و گوگرد میباشد. منشا اکثر پتاسیم به جهت رشد گیاهان در حالت طبیعی از هوازدگی کانیهای پتاسیمدار تامین میشود. زمان کوتاه به جهت گیاه مرتفع می نماید و موجب ارتقاء فرآورده می شود. پتاسیم عواملی چون رنگ، اندازه، شکل و توان دانه ذیل تاثیر قرار می دهد و و نیز چنین سبب ساز افزایش برداشت محصول می شود. به برهان این‌که این کالا فراوان محلول در آب می باشد به راحتی در سیستم های آبیاری هم قابل به کار گیری می باشد. در اینجا عمده به باز‌نگری وب وب سایت سولفات پتاسیم هلیو.

ایندکسر