البته ایسیو چگونه همین کار را انجام میدهد؟ همانطور که در مقالات پیشین وب سایت ذکر شده، مثل نوشته ریمپ ایسیو چیست، ذکر کردیم موتور یک اتومبیل جهیت ساخت حرکت نیاز به سه مقوله مهم، سوخت هوا و جرقه خواهد داشت که با ترکیب سوخت و هوا در باطن سیلندر اتومبیل و اساسی تولید جرقه، احتراق حاصل می گردد و انرژی احتراق ساخت شده منجر به حرکت درآمدن سیلندرها شده و این حرکت در ادامه میل لنگ خودرو را هم به حرکت وامیدارد. برای مدیریت گیربکس اتوماتیک ماشین از یک کامپیوتر پایین تیتر TCM استعمال گردیده است. شرکت کنندگان حساس استفاده از این پکیج می توانند آمادگی اضطراری و کافی برای ورود پیروز به بازار عمل ایسیو قیمت را به دست آوردن کنند. اساسی توجه به همین تعمیرات ایسیو کاملا تخصصی بوده و فقط اشخاص متخصص در این فعالیت توانمند به تعمیرات آن می باشند در سرانجام بازار کار تعمیرات ECU از رونق بالایی برخوردار می باشد و می تواند آینده شغلی فرد را تضمین نماید. ما درایسوکار اهمیت بهرهمندی از بهترین مهندسین و نیروهای کارشناس و اصلی استعمال از بروزترین تجهیزات روز برنامه ریزی 80% ازECUهای موجود در بازار را بصورت به طور کامل تخصصی انجام خوا هیم داد. در بعضی مقالات خارجی هم به به جای ایسیو از واژه و کلمه ECM نیز استفاده می گردد. در بعضی منشاء های میان المللی هم از مخفف کلمه Electronic control unit (به معنای واحد کنترل الکترونیک) نیز بکار برده میشود. هنگامی پدال گاز را عمیق خیس فشار دهید، میزان هوا و سوخت ارسالی به موتور هم ارتقاء می یابد. همین ایسیو روی اتومبیل های پژو 206 تیپ 2 و 3 روزنه گاز سیمی و کاتالیت دارد. همین دستگاه به خاطر امکانات بزرگ و پیشرفته از طرف مسئولین با شخصیت به اسم اورژانس خودرو نامگذاری شده میباشد . به طور نمونه حساس مسدود شدن فیلتر هوا بوسیله گرد و غبار، ECU می تواند به جهت سازگار شدن موتور، آن را مهم میزان کمتری تزریق سوخت پر‌نور کند و به آن اجازه می دهد تا حداکثر کارایی خود را از زمان روشن شدن موتور به جای عملکرد در تراز کارگاه داشته باشد و سبب ساخت مخلوط بهینه می شود که همین فعالیت را به واسطه ذخیره مقادیر Lambda انجام می دهد. روشنشدن چراغ محاسبه موتور: اولی نماد صریح جراحت به ایسیو روشن شدن چراغ بررسی است. به جهت کسانی که هر دسته نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همچنین هدایت در گزینه چگونگی استعمال از تعمیرات ایسیو و تیونینگ خودرو ، شما احتمال دارد می توانید دارای ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر