آن اهمیت پروژههای معماری ، حتی میتوانید بهراحتی اصلی رسم دیاگرامهای معماری کنترل رنگ، لایهبندی پروژهها و به کارگیری از ردیابی دوربین همین عمل را بهراحتی انجام بدهید . این تکنیکها را بتوانیم در پروژههای معماری پیادهسازی نماییم . این کار تغییری در کیفیت و کیفیت نهایی رندر ساخت نمیکند، بلکه تنها پیش سناریو آن را با میزان کوچک تر سناریو می دهد که این کار منجر می شود سرعت اجرا و رندرینگ Preview فراوان سریعتر شود. پس حتمی میباشد خودتان هرچه سریعتر وارد دنیای حرفهای نمایید . در کنار کارایی بی مانند افترافکت می بینیم که این قابل انعطاف افزار حساس طراحی معمولی ای است. افترافکت حیاتی امکان ایجاد انیمیشن سازی مهم طراحی دو بعدی و سه بعدی می باشد که به جهت طراحی انواع موشن گرافیک ها و تبلیغات بسیار اثر بخش بوده و از جمله ی بهترین امکانات این قابل انعطاف افزار می باشد . دارای اعتنا به اینکه قابل انعطاف افزار افتر افکت در خیلی از پروژه های سینمایی استعمال می شود، در حالا حاضر جزء اولین گزینه ی فیلم سازان مطرح می پروژه افترافکت عید غدیر باشد . بخواهید به یک پروژه حرفهای برسید و بتوانید یک قیمت مناسب به جهت طراحی خودتان به مشتری بگویید می بایست توانایی خودتان را هم نشان دهید . برنامه ایست که می تواند شمارا چند پله جلوتر از رقبا در بازار طراحی نشان دهد . به عبارتی طوری که در شکل تحت هم مشاهده میکنید، قابل انعطاف افزار، اطلاعاتی همچون اسم، میزان و مدل پوشه و دیتاها دیگری را هم در گزینه آن نشان پروژه افترافکت یادبود میدهد. اساسی به کارگیری از پروژه مهیا افتر افکت که بوسیله شرکت تدریس دیجیتال “ادوبیش” تهیه شده است، می توانید به راحتی یک پروژه کامل را بارگذاری کنید و بعد از آن آن را به مشتری خود ارائه دهید و در طی ماه های آینده نیز، می توانید مبادرت به یادگیری و مشاهده تدریس افتر افکت کرد. اما ممکن است یک هنگامی فرا برسد که مشتری شما، بخواهد یک پروژه منحصر به فرد تهیه کنید، آیا باز می توانید از پروژه آماده افتر افکت به کار گیری کنید؟ به طور معمول همین دورهها غیر قابل اجرا در محیطهای آموزشی دیگر است.

ایندکسر