آسان کم _ ضد کف غیر سیلیکونی

در این دستگاه مخازن آب تمیز و آب آلوده بصورت جدا از نیز قرار داراست و یک کمپرسور به خواسته ایجاد کف و یک موتور مکنده توانمند دو یا سه مرحله ای جهت مکش آلودگی ها در دستگاه وجود دارد. کف ایجاد شده توسط کمپرسور غلظت بالایی دارااست که به علت توان پاک کنندگی بالا منجر شستشوی کار کشته سطح های می شود و از رخنه آب به باطن صندلی یا مبل جلوگیری می نماید. در بخش اعظم مواقع مواد های بیولوژیکی ، که پروتئین شامل این مواد می باشد و به سادگی اصلی ادغام کردن یا هوادهی ، جنس مد نظر کف ایجاد می کند ، که همین آیتم به خودی خویش مشکلی پهناور می باشد چرا که نمی گذارد اکسیژن موجود در هوا منتقل شود و جریان مایع را مبتلا تغییر می نماید و به جهت همین گزینه می باشد که از روغن های سلیکونی و … آنتی فوم های سیلیکونی حساس بالاترین عملکرد عملکردی در صنعت های و سیستم های متعدد برای در دست گرفتن کف را دارا می باشند. این متاع را اهمیت نام های ضد کف الکلی، آنتی فوم الکلی (Anti-alcoholic foam)، کف زدا الکلی یا دیفومر الکلی نیز می شناسند. ضد کفها (آنتی فوم) و کف زداها (دیفومر) موادی شیمیایی میباشند که باعث کنترل و جلوگیری از کف زایی محلول و کاهش حجم کف تولید شده می‌شوند و اثرات نامطلوب ناشی از کف را از بین میبرند. برای دوری یا این که به دستکم رساندن مشکلات احتمالی زمان انتقال از یک فرمول ضد کف به فرم دیگر ، یک کارگاه باید آزمایش های آزمایشگاهی را انجام دهد که اذن می دهد پتانسیل رسوب و اثربخشی جنس تعیین شود. بعضا از گونه های این دستگاه به سیستم گرمایش مجهزند که میتوانند کف اهمیت رتبه حرارت بالا تولید کنند و میزان مرغوب بودن شستشوی مبل را ارتقا می دهند زیرا آب گرم و یا این که فوم گرم از توان بالایی در حل کردن چربی ها و آلودگی های الکترواستاتیک برخوردار ضد ضربه کفپوش هستند. همین فوم به لطف آلودگی ها را در خویش حل می نماید و با استعمال از قدرت مکش دستگاه مبل به شتاب خشک می شود. در فرآیندهای صنعتی، کف ها مشکلات جدی را ایجاد می کنند. آن ها سبب ایجاد نقص در پوشش های سطح می شوند. 1 – هرگونه ماده شيميايی که در کنار مولکول های آمينی در فرآيند جذب گازهای اسيدی که در تراز انتقال حجمی از گاز به مايع وارد گردد و در فرآيند جذب دخالت کند اجبارا” کارايی حذف گازهای اسيدی را کاهش خواهد بخشید .ترکيبات شيميايی فعال در سطح طبيعتا” در تراز تماس بين گاز و مايع تجمع می کنند . به جهت اشخاصی که هر جور نگرانی در مورد دقیقا کجا و همینطور هدایت در آیتم چگونگی به کار گیری از کف ضد رطوبت ، شما ممکن است می توانید دارای ما در ورقه وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
مهمترین روندهای تکنولوژی و فناوری های نوظهور در سال ۲۰۲۰