آجر از پاراگراف مصالح ساختمانی میباشد که هم در دکوراسیون داخلی و نیز در نمای خارجی ساختمان گزینه به کار گیری قرار می گیرد. امروزه نیز آجر سنتی در طراحی نما و دکوراسیون داخلی گزینه استفاده قرار می گیرد. آجرها کلیدی انواع مختلفی می باشند، مانند: آجر سیلیسی، آجر نسوز، آجر آلومینیومی، آجر نسوز قلیایی. مقاومت آجر نما نسوز در برابر شرایط متعدد آب و هوایی، سایش، بارانهای اسیدی و… در درمقابل فرسایش، سرما، گرما، زیاد از مقاومت بالایی برخوردار هستند که می توان گفت از مزایای حیاتی این آجرها محسوب می آجر نسوز سابق سرام شوند. آجر یکی از از رایجترین مصالح ساختمانی هست که به ادله مختصات ذاتی آن یعنی پایداری در برابر سرما، گرما، رطوبت و زیبایی ظاهری مورد دقت همگان قرار گرفته است. به طور کلی این تغییرات به خواص مصالح ساختمانی که بسیار متنوع هستند بستگی دارد، رطوبت یک عدد از عوامل تخریبکننده می باشد که مصالح ساختمانی را در معرض خطر قرار می دهد و همین عامل آجرهای رسی را بخش اعظم از سایر مصالح تهدید مینماید چون این آجرها به آهستگی در گذر روزگار و برهان رطوبت منبسط شده و این انبساط فراوان مشهود بوده و برگشتناپذیر است. آجر نما نسوز در واقع نوعی از مصالح چینی هست که از خاک نسوز ساخته می شود. فروش آجر بسیار پررونق و پر درخواست‌کردن همیشه انجام می گیرد. میزان تخریب در هر آجر به مواد ناپخته و هم مقدار رتبه حرارت در زمان پخت بستگی دارد. اين مواد به شکل آمورف مي باشند و از ملح خاك رس يا تركيب آلومينيوم و سيليس به وسیله سانتريفوژ يا سيستم بخار تهيه مي شوند و مي توانند باعث بيماري هاي انسدادي در ريه شوند. در حالا حاضر ساخت کنندگان از مواد زیادی برای ساخت آجر های نسوز استعمال می کنند مانند، مواد سیلیکات آلومینا، سیلیس و زیرکَن که معمولا در دمای زیر آیتم مورد به کار گیری قرار می گیرد. ۱۰ زیرا پخته می شود در رنگ های زیبایی ایجاد می گردد و از نمای زیبایی نیز برخوردار است. ۱۰ مرغوب از همین مرکز قابلیت پذیر میباشد که چون به رخ اکثر ارائه داده می شود، زیاد ارزش های متناسبی دارند. حدود 1/26 % کاهش را نسبت به آجرهای معمول نشان بخشید که مسئله­ی مهم و قابل توجهی است. درصورتیکه از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد آجر نسوز مربعی لطفا از ورقه ما بخواهید.

ایندکسر